GSK a Merck vyvíjejí lék pro pacienty s plicními nádory a dalšími těžko léčitelnými druhy rakoviny

Farmaceutické korporace GSK a Merck zahájily spolupráci týkající se dalšího testování využití bifunkční fúzní proteinové imunoterapie. Specialisté obou společností jsou přesvědčeni, že budou společně schopni potvrdit a v praxi využít její příznivé dopady na pacienty s nádory na plicích a s dalšími obtížně léčitelnými druhy rakoviny. Mimo jiné i rakovinou žaludku, žlučových cest nebo tou způsobenou lidským papilomavirem.

Členové spolupracujících výzkumných týmů obou společností se zaměřují na M7824, jinak zvaný také Bintrafusp alfa. Jde o v současnosti mezinárodně navrhovaný neregistrovaný název pro bifunkční imunoterapii, která je aktuálně stále ve fázi klinického testování, a není tedy nikde na světě schválena k jakémukoli využití. Celkem osm klinických studií druhé fáze, na kterých se v laboratořích GSK a Merck pracuje, je zaměřeno na srovnání dopadu využití M7824 na jedné a pembrolizumabu na druhé straně jako léku první volby u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.

„Je úžasné sledovat, jak rychle se posouváme dopředu i v oblasti vývoje léčby dosud velmi obtížně léčitelných druhů rakoviny. U některých diagnóz ale máme stále velké rezervy. Například nevyužíváme právě všech možností, které nabízí imunoonkologická terapie. Zjistili jsme, že M7824 spojuje dvě různé biologické funkce v jedné molekule, a odhalili příznivé dopady tohoto faktu na pacienty s rakovinou, zejména těch s nemalobuněčným karcinomem plic. Tento potenciál chceme detailně prozkoumat a v případě uspokojivých výsledků nabídnout jako nové řešení přístupu k léčbě,“ uvádí k probíhajícímu klinickému testování Dr. Hal Barron, vedoucí výzkumu a vývoje GSK.

CEO společnosti Merck Dr. Belén Garijo je o pozitivních závěrech klinického testování přesvědčena natolik, že hovoří o možnosti posunu současného paradigmatu v léčbě rakoviny: „Očekáváme, že pro bifunkční fúzní protein M7824 nalezneme plné využití napříč širokou škálou karcinomových indikací. Věřím tomu i proto, že na dosažení cíle spolupracujeme s tak silným a zkušeným partnerem, jakým je právě GSK.“

Německá společnost Merck získala od britské GSK za poskytnutí dosavadních výsledků a expertíz 300 milionů eur. Dalších 500 milionů eur je připraveno na další spolupráci na výzkumu a vývoji. V případě úspěšného ukončení projektu a jeho komercionalizace bude hodnota obchodu činit 2,9 miliardy eur a celkový komerční potenciál je odhadován až na 3,7 miliardy eur.

Pro GSK je tato spolupráce dalším důležitým milníkem výzkumu a vývoje v oblasti onkologie, kde se zaměřuje na imunoonkologii, buněčnou terapii, epigenetiku rakoviny a genetickou medicínu. Investice do výše zmíněného považuje za svou prioritu, o čemž svědčí i nedávná akvizice americké společnosti TESARO.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

Content Lab NP-CZ-NA-PRSR-190003, připraveno v březnu 2019

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.