Fond GSK v tomto roce neotevře grantové kolo

Farmaceutická společnost GSK informuje o tom, že v roce 2019 neotevře grantové kolo Fondu GSK.

Do roku 2019 sloužil Fond GSK na podporu projektů neziskových organizací, které pomáhaly rodinám starat se o seniory, nemocné či hendikepované rodinné příslušníky. Granty byly přidělovány prostřednictvím grantového řízení.

V tomto roce společnost GSK grantové kolo neotevírá z důvodu limitovaného množství finančních prostředků. Více informací najdete na webstránkách www.nadacnifondgsk.cz.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

Content Lab NP-CZ-NA-PRSR-190002, připraveno v březnu 2019

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.