Soutěž TOP Odpovědná firma 2017: GSK si odnáší dva zlaté certifikáty

Česká pobočka jedné z největších farmaceutických firem na světě, britské GSK, byla v letošním ročníku soutěže TOP odpovědná firma oceněna hned dvěma zlatými certifikáty. Nejvyšší ocenění získala GSK jak v hlavní kategorii TOP Odpovědná velká firma 2017, hodnotící celkovou CSR strategii, tak v kategorii Diverzita 2017, která hodnotí strategii firem při podpoře diverzity a inkluze na pracovišti.

GSK tak navázala na úspěchy z předchozích ročníků. Soutěž vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Letošního kola se zúčastnilo celkem více než 100 firem usilujících o některé z ocenění v celkem 10 kategoriích.

TOP Odpovědná velká firma 2017

Do nezávislé poroty i letos usedli zástupci veřejné správy, odborných institucí, byznysu a další významní experti na oblast společenské odpovědnosti, aby ocenili firmy, které se na poli udržitelného podnikání dlouhodobě chovají strategicky a inovativně.

Usilovat o zlatý certifikát v hlavní kategorii soutěže TOP Odpovědná velká firma 2017 – mohou firmy zaměstnávající více než 250 zaměstnanců, případně ty, jejichž obrat činí ročně alespoň 50 milionů eur, a které se chovají společensky odpovědně ve všech základních oblastech CSR. To znamená, že mají strategický a odpovědný přístup k podnikání, lidem a zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, k životnímu prostředí, podpoře komunity a ke společensky prospěšným projektům.

Již třetím rokem přitom platí, že přihlášené firmy mohou získat certifikát v jedné ze tří úrovní – bronzové, stříbrné a zlaté. GSK se podařilo v hlavní kategorii získat zlatý certifikát díky celkové strategii v oblasti společenské odpovědnosti, která zajistila větší vzájemné propojení CSR projektů a aktivit, nalezení synergií mezi CSR partnery, zjednodušení interní komunikace a především vysoký stupeň zapojení zaměstnanců do rozvoje projektů a jejich realizace.

„Jsem nesmírně ráda, že se nám vyplácí dlouhodobé úsilí, které v rámci společenské odpovědnosti vynakládáme. Společnost GSK se dlouhodobě snaží udávat trendy v této oblasti napříč farmaceutickým průmyslem a tato ocenění jsou důkazem toho, že se nám to daří. Minulý rok jsme se více soustředili na propojení a zjednodušení všech našich aktivit, abychom mohli dát více příležitostí našim zaměstnancům zapojit se. Odborné dobrovolnictví se stalo velkým tahákem pro více než 10 % z nich.

Našli jsme i nadšené dobrovolníky, kteří nám pomáhali s edukativně-preventivními programy pro pacientské a neziskové organizace i pro jednotlivce. Ráda bych poděkovala všem našim zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli. Jsem na ně hrdá a věřím, že nás budou v těchto našich aktivitách podporovat i nadále,“ říká Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK.

Diverzita, inkluze, vyvážené pracovní týmy

Druhým velkým úspěchem GSK bylo získání zlatého certifikátu i v projektové kategorii Diverzita 2017. Podmínkou pro získání zlaté úrovně v této kategorii je vyplnění komplexního dotazníku DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), který vyhodnocuje, nakolik má daná firma strategický a dlouhodobý přístup k diverzitě a inkluzi na pracovišti, zejména z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností či sexuální orientace a dalších faktorů.

Společnost GSK přitom v tomto roce již bodovala v jiné soutěži, která sleduje úroveň diverzity – v Indexu zastoupení žen ve vedení. V něm rovněž obdrželo zlatý index, který je udělován firmám s více než 50 % žen na vedoucích pozicích.

GSK navazuje na úspěchy v předchozích letech

Důkazem, že se jedná o dlouhodobou, dobře promyšlenou strategii, která má podpořit vizi udržitelného podnikání, jsou rovněž úspěchy, kterých GSK dosáhla v uplynulých letech. V minulém roce byla společnost oceněna zlatým certifikátem za Nejangažovanější zaměstnance v soutěži TOP Odpovědná firma.

Tehdy nezávislá porota pozitivně ohodnotila projekty manuální i odborné pomoci v neziskových organizacích a aktivní účast zaměstnanců GSK při pomáhání seniorům, dlouhodobě nemocným a hendikepovaným. Firma tak navázala na úspěch z roku 2014 v kategorii Pracoviště budoucnosti, kterou vyhrála a na stříbrný certifikát z roku 2015 v kategorii Top odpovědná velká firma.

Na to, že GSK v rámci CSR aktivit myslí i na své zaměstnance a věnuje se vytváření optimálních podmínek pro jejich práci, zase poukazuje letošní ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2017, ve které se v rámci kategorie Progresivní zaměstnavatel do 500 zaměstnanců umístila GSK na druhém místě.

Více informaci včetně kompletních výsledků letošního ročníku soutěže TOP Odpovědná firma naleznete na www.odpovednefirmy.cz*.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah