Prezidentem divize Global Pharmaceuticals společnosti GSK byl jmenován Luke Miels

Společnost GSK oznámila, že prezidentem divize Global Pharmaceuticals společnosti GSK byl jmenován Luke Miels. Bude mít na starosti portfolio léčivých přípravků a vakcín s ročními tržbami více než 15 miliard liber s působností na více než stovce trhů. Nadřízenou Luka Mielse bude Emma Walmsley, která se v současné době připravuje na dubnové převzetí funkce generální ředitelky společnosti GSK. Datum, kdy se Luke Miels své funkce ujme, bude oznámeno s dostatečným předstihem.

Luke Miels aktuálně zastává pozici výkonného viceprezidenta evropské pobočky společnosti AstraZeneca. Dříve působil jako výkonný viceprezident divizí Global Product and Portfolio Strategy, Global Medical Affairs a Corporate Affairs.

„Luke je zdrojem vynikajících postřehů z oblasti výzkumu a vývoje a zároveň má dlouholeté zkušenosti výkonného experta z obchodní praxe. V současné době vstupujeme do nesmírně důležité fáze komercionalizace našich nových farmaceutických výrobků a během nadcházejících dvou až tří let budeme získávat spoustu důležitých údajů týkajících se rané fáze vývoje našich produktů. Na všech rozhodnutích a volbách, která budeme muset v oblasti farmaceutických produktů přijmout, bude mít Luke významný podíl. Jsem velmi ráda, že se rozhodl pracovat pro GSK a těším se, až ho uvítám jako člena týmu výkonného vedení,“ říká Emma Walmsley.

Luke Miels při své práci vždy budoval velmi efektivní strategická partnerství mezi oblastí výzkumu a vývoje a příslušnými obchodními organizacemi s cílem vyvinout prémiové portfolio a výrobkové franšízy ve společnostech AstraZeneca, Roche a Sanofi-Aventis. Je znám jako cílevědomý člověk, který klade velký důraz na zájmy pacientů. Má bohaté zkušenosti ze zahraničí, žil a pracoval v USA, Číně, Singapuru i v Evropě.

Pomohl posílit portfolio výrobků společnosti AstraZeneca, stál u zavedení přípravku Tagrisso na americký trh, podílel se na růstu portfolií přípravků určených k léčbě kardiovaskulárních a metabolicky podmíněných onemocnění – konkrétně přípravku Brilinta – a prostřednictvím rozvoje obchodních příležitostí rovněž na investicích do společností, jako je Acerta Pharma, a na akvizici společnosti ZS Pharma.

Do společnosti AstraZeneca přišel ze společnosti Roche, kde působil v divizi farmaceutických přípravků jako regionální viceprezident pro jihovýchodní Asii. Předtím zastával stále vyšší funkce ve společnosti Sanofi-Aventis, mimo jiné v jihovýchodní Asii a USA. Podílel se rovněž na integraci společností Sanofi a Aventis na americkém trhu.

Svou profesní dráhu zahájil v roce 1995 jako obchodní zástupce a produktový manažer v australské pobočce společnosti AstraZeneca. Titul v oboru biologie získal na Flinders University v Adelaide, titul MBA pak na Macquarie University v Sydney.