Jen malování a úklidové práce už nestačí: GSK spustila program odborného dobrovolnictví v neziskovkách

Neziskové organizace většinou pomáhají v oblastech, které z komerčního hlediska nejsou příliš atraktivní – společenská témata, pomoc nemocným či podpora ohroženým skupinám obyvatel. Často jsou tyto organizace velmi schopné v předmětu činnosti, kterou provozují, nemají však finanční prostředky a znalosti, aby profesionálně zvládaly podpůrné aktivity, které by jejich práci zefektivnily.

Právě pro takové případy vznikl koncept odborného dobrovolnictví, ve kterém zkušení odborníci z předních českých firem do neziskovek dochází a zdarma předávají své znalosti a zkušenosti jejich pracovníkům. Jedním z průkopníků této metody je v České republice i farmaceutická firma GSK. Její zaměstnanci pomáhají v oblastech strategie organizace, komunikace a propagace, zlepšení prezentačních dovedností, personálního řízení nebo time managementu.

Čím se odborné dobrovolnictví liší od běžného

KDE VYUŽÍT ODBORNÉ DOBROVOLNICTVÍ? 

  • MARKETING, PR
  • PERSONALISTIKA
  • PREZENTAČNÍ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
  • SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK
  • IT PORADENSTVÍ
  • LEGISLATIVA
  • ÚČETNICTVÍ

Myšlenka dobrovolnictví firem jako taková není nová, v minulosti však převládaly formy neodborné manuální pomoci. Jednalo se například o úklidové nebo renovační práce či jinou formu „ruční“ výpomoci. Odborné neboli expertní dobrovolnictví pomoc posouvá na novou úroveň, a to tak, že neziskovým organizacím umožňuje vylepšit svou činnost zdarma tím, že se jejich pracovníci učí úzce specializovaným aktivitám od zkušených profesionálů z předních firem.

Dvojnásobná výhoda spočívá jednak v tom, že neziskovky nemusí za získání know-how a cenných informací platit značné sumy peněz externím dodavatelům, ale i v tom, že zkušenosti čerpají přímo zaměstnanci samotné organizace, kteří se tak sami stávají profesionály – nezávislými a schopnými zlepšovat kvalitu a efektivitu fungování organizace.

O co je největší zájem a co z toho mají firmy
Nejčastějšími obory, ve kterých je tento druh spolupráce využíván, jsou marketing a PR, které v Česku poptává téměř 70 % neziskových organizací, dále se jedná o know-how v oblastech řízení organizace, personálního řízení, IT poradenství, legislativy nebo účetnictví.

Specifikem odborného dobrovolnictví je přitom především jeho dlouhodobý charakter. Předat znalosti a nacvičit jejich používání není chvilkovou záležitostí, pro neziskové organizace je dlouhodobá spolupráce také přínosnější než chvilková jednorázová podpora. I firmě poskytující odborníky tento druh kooperace přináší benefity. Její zaměstnanci díky ní zažívají nový rozměr náhledu na svou vlastní práci, samotná firma pak takto dokáže budovat silná a přínosná partnerství s neziskovým sektorem, jehož společenská role stále více nabývá na významu.

Pomoc ze světa farmacie
Farmaceutická firma GSK je jednou z těch, které v Česku začínají poskytovat odborné poradenství neziskovým organizacím. V současné době jejích 12 zaměstnanců spolupracuje s již 9 subjekty.

PharmDr. Monika Horníková, MHA generální ředitelka GSK k tomu říká: „Program odborného dobrovolnictví jsme začali testovat před několika měsíci, nyní tak již můžeme vyhodnotit jeho smysl a účinnost. Faktem je, že je o něj ze strany neziskových organizací velký zájem, a ty organizace, kterým již pomáháme, jej hodnotí kladně, což je klíčové. Nepustili jsme se do programu pouze „na efekt“, ale abychom skutečně neziskovému sektoru pomohli zkvalitnit své fungování a posílit tak jeho roli ve společnosti.“

Zaměstnanci firmy prozatím pomáhají v oblastech strategie organizace, komunikace a propagace, zlepšení prezentačních dovedností, personálního řízení nebo time managementu. Spolupráce funguje tak, že zaměstnanec do neziskovky dochází, samozřejmě je ale dostupný i na telefonu v případě nutnosti konzultace.

A jak to vidí samotní dobrovolníci a neziskovky?
GSK dlouhodobě podporuje znevýhodněné skupiny, které jsou díky svému onemocnění nebo věku vyloučeny ze společnosti. Není proto divu, že jednou z neziskových organizací, se kterými GSK spolupracuje, je dům pro seniory DomovSue Ryder.

Iva Nyklová, zaměstnankyně GSK, která Domovu pomáhá lépe vytvářet rozvojové strategie a poskytuje náměty pro jejich použití v reálné praxi, říká: „Těší mě, že mohu pro dobrou věc poskytnout znalosti a zkušenosti, které jsem po dobu mého profesního života v korporacích získala. Naplňuje mě to a věřím, že díky tomu pomáhám dobré věci, za kterou péči o seniory rozhodně považuji.

Její „svěřenkyně“ z domova Denisa Ratajová dodává: „Spolupráce s Ivou je pro mne velmi důležitá. Pomohla mi podívat se na procesy PR novýma očima, posunula mě dopředu i v plánování a komunikační strategii. Teď je mým naprosto zásadním partnerem v chystaném tendru na spolupracující agenturu. Její zkušenosti, jistota a podklady, které vypracovává, jsou věci, díky nimž vím, že Sue Ryder bude vystupovat jako profesionální partner.

Jiný dobrovolník z řad GSK Luděk Rakovský spolupracuje s Maltézskou pomocí, která pomáhá seniorům a handicapovaným. Organizaci pomohl vytvořit systém hodnocení zaměstnanců a spolupracovníků, který brzy uvedou do praxe: „Mám jistotu a zpětnou vazbu, že to, co dělám, je druhé straně přínosem. A skutečnost, že se pravidelně setkáváme s děvčaty z Maltézské pomoci, diskutujeme a tvoříme, je posouvá velmi kupředu. Tudíž to naplňuje a obohacuje i mě.

GSK dále pomáhá například organizaci ERGO Aktiv, která poskytuje rehabilitaci lidem s poškozením mozku. Firma umožnila svým dvěma zaměstnankyním pomáhat neziskovce v pracovním čase na projektu, který má za cíl pomoci informovat lékaře o službách ERGO Aktiv. Ti by informace následně předávali v případech potřeby pacientům, kteří by si tak mohli snáze naplánovat a zařídit rehabilitaci.

Obecně prospěšné společnosti Tři, která provozuje čerčanský Hospic Dobrého Pastýře, firma zase pomáhá propagovat téma dětské paliativní péče.