GSK je popáté v řadě v čele Indexu dostupnosti léčiv

Britská GSK, jedna z největších farmaceutických společností na světě, letos již popáté v řadě zvítězila v žebříčku nezávislé neziskové organizace Access to Medicine Foundation. Ta každé dva roky pomocí svého Indexu Přístupu k lékům (Access to Medicine Index) hodnotí aktivity jednotlivých farmaceutických firem, které mají za cíl zvýšit dostupnost léčiv i v těch nejchudších zemích světa. Právě v nich je dostupnost léčivých přípravků i zdravotnické péče jako takové nejsložitější především kvůli nízkým příjmům zdejších obyvatel a úrovni tamních zdravotnických systémů. Do vyhodnocení jsou zahrnuty jak země Afriky, Asie, Latinské Ameriky nebo Středního východu, tak i některé státy v Evropě.

Žebříček Indexu Přístupu k lékům obsahuje TOP 20 světových farmaceutických firem, které se snaží zvyšovat dostupnost léčiv napříč kontinenty, především pak v nejchudších oblastech, jako jsou například některé státy Afriky. Má sedm kategorií, ve kterých je každá firma hodnocena, načež jsou body sečteny do výsledného skóre. GSK se přitom na prvním místě umístila již popáté za sebou od roku 2008, kdy toto hodnocení proběhlo poprvé. Vděčí za to mimo jiné vítězství v klíčových oblastech, jako jsou výzkum a vývoj nových léků nebo cenotvorba, výroba a distribuce svých produktů.

To, že jsme Index Přístupu k lékům vyhráli popáté v řadě, je jasným důkazem konzistentního úsilí společnosti GSK zpřístupňovat naše produkty i v těch nejchudších oblastech světa. Díky práci všech zaměstnanců zde bude například očkováno více dětí proti závažným chorobám. Více pacientů také získá potřebné léky na léčbu HIV či astmatu. Změny, kterými prošel obchodní model GSK, nám umožňují zpřístupnit naše výrobky za co nejpřijatelnější ceny a zároveň zajistit jejich investiční návratnost, která je nutná pro finanční stabilitu našeho podnikání a další investice do výzkumu,“ říká generální ředitelka společnosti GSK ČR PharmDr. Monika Horníková, MHA.

Od posledního vyhlášení indexu v roce 2014 podnikla GSK v oblasti zlepšení dostupnosti léků například tyto kroky:

  • Byl umožněn volnější přístup odborníků k patentům a duševnímu vlastnictví GSK, což zvýší dostupnost léčiv v nejchudších zemích světa
  • Kandidátní vakcína GSK proti malárii byla oceněna vědeckou komunitou pro její použití při prevenci malárie u malých dětí v subsaharské Africe
  • V rámci úsilí o lepší dostupnost léku nejnovějších léčivých přípravků GSK proti HIV rozšířila naše divize pro léčbu HIV, ViiV Healthcare, stávající licenční smlouvu s organizací Medicine Patent Pool tak, aby zahrnovala veškeré zbývající země s nižšími středními příjmy. To znamená, že licence se nově bude týkat dalších 270 tisíc lidí, což představuje více než 94 % dospělých osob nakažených virem HIV v rozvojovém světě
  • V rámci partnerství s organizací Save the Children jsme poskytli péči 1,3 milionu dětí v některých z nejchudších zemí světa. Jednalo se o případy onemocnění malárií, zápalem plic či průjmy nebo o očkování dětí

Stupnice indexu Přístup k lékům 2016 / Access to medicines 2016 (maximální skóre je 5 bodů)

Index dostupnosti léčiv