Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) zaujal kladné vědecké stanovisko k vůbec první vakcíně proti malárii.

Více informací naleznete na www.gsk.com.