Společnost GSK a univerzita UNC-Chapel Hill ohlašují nové partnerství, které má urychlit hledání léku na HIV

Unikátní spolupráce veřejného a soukromého sektoru dá vzniknout Centru pro léčbu HIV a nová společnost propojí akademické a farmaceutické vědeckovýzkumné pracovníky.

University of North Carolina v Chapel Hill, přední světová výzkumná univerzita, a globální výzkumná farmaceutická a zdravotnická společnost GSK s tradicí úspěšného vývoje léčby HIV oznámily, že založí specializované Centrum pro léčbu HIV a nový společně vlastněný podnik, který se zaměří na objevení léku na HIV/AIDS. Toto jedinečné partnerství soukromého a veřejného sektoru zcela změní tradiční způsob vedení vědeckého výzkumu a vytvoří nový model pro hledání zásadních vědeckých objevů nezbytných pro vyřešení tohoto mimořádně náročného zdravotnického problému.

Centrum pro léčbu HIV a Qura Therapeutics

Centrum pro léčbu HIV se bude nacházet v areálu univerzity UNC-Chapel Hill a zaměří se výhradně na nalezení léku proti HIV/AIDS. Nová společnost Qura Therapeutics se postará o obchodní stránku partnerství včetně duševního vlastnictví, komerčního uplatnění výsledků výzkumu, výroby, správy a řízení podniku. Společně budou Centrum pro léčbu HIV a Qura Therapeutics působit jako katalyzátor pro další partnery a veřejné finance, které budou zapotřebí k zamýšlenému vymýcení HIV po celém světě. Očekává se, že tato spolupráce přiláká špičkové talenty z celého světa.

„Nadšení z toho partnerství veřejného a soukromého sektoru vyplývá z obrovského potenciálu,“ uvedla rektorka Carol L. Folt. „Karolinská univerzita stojí v čele výzkumu HIV/AIDS již posledních 30 let. Tento model společného vlastnictví, který je prvním svého druhu, je novátorským přístupem při hledání léku a my doufáme, že poslouží jako pozvánka pro ty nejlepší výzkumné a vědecké pracovníky na světě. Dnes ti nejlepší z naší univerzity činí další klíčový krok v celosvětovém boji proti HIV/AIDS.“

Potřeby pacientů

„Podobně jako UNC má i GSK dlouholetou a úspěšnou tradici výzkumu HIV. Neustále usilujeme o to, abychom vyhověli potřebám pacientů, počínaje vývojem prvního průlomového léku pro pacienty s HIV na světě v osmdesátých letech a konče naší dnešní vůdčí pozicí na trhu prostřednictvím společnosti ViiV Healthcare,“ řekl generální ředitel GSK Sir Andrew Witty. „Toto partnerství svědčí o naší minulé i současné vedoucí pozici, o inovacích a odhodlání v této oblasti. Povzbuzuje nás víra, že se správnými zdroji a výzkumnými týmy se nám významným způsobem podaří ovlivnit léčbu HIV.“

UNC-Chapel Hill a GSK se zaměří na nejnovější vědecké přístupy k léčbě HIV včetně předního výzkumného přístupu k léčbě HIV, kterému se někdy říká „shock and kill“ (šok a likvidace). Tento přístup se snaží odhalit skrytý virus, který přetrvává u lidí infikovaných HIV i přes úspěšnou farmakoterapii, posílit imunitní systém pacienta, a vyhladit tak poslední stopy virů a infikovaných buněk.

Část tohoto nového paradigmatu byla poprvé testována v UNC-Chapel Hill a tým pod vedením výzkumníků z UNC-Chapel Hill v roce 2012 prokázal, že latentní HIV lze odhalit novými typy terapie. Vědci působící na univerzitě nedávno získali od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolení ke studii na HIV pozitivních dobrovolnících, která se zaměří na testování této metody v kombinaci s podporou imunity.

Výzkum

„Po třiceti letech vývoje léčebných metod, které dokáží úspěšně zvládat HIV/AIDS bez nalezení léku, potřebujeme jak nové přístupy k výzkumu tohoto závažného zdravotního problému, tak i trvalá partnerství mnoha partnerů, abychom dokázali udržet úsilí potřebné k dosažení vytyčeného cíle,“ řekl Dr. David Margolis, profesor medicíny působící na Karolinské univerzitě a vedoucí konsorcia pro spolupráci výzkumných pracovníků na vymýcení AIDS (CARE). „Přístup „shock and kill“ se v rámci výzkumů prováděných na lidech ukazuje jako velice slibný v počátečních fázích přenosu choroby a výzkum se v posledních letech zaměřuje právě na něj.“

„Ačkoli současné metody léčby HIV dokázaly zachránit miliony životů, lidé musí po celý svůj život podstupovat terapii. To si vybírá nejen svoji emocionální daň, ale zatěžuje to společnost také ekonomicky, což je obzvláště naléhavý problém především pro země s omezenými zdroji,“ uvedl Zhi Hong, senior viceprezident společnosti GSK a vedoucí útvaru Infectious Diseases Therapy Area Unit. „Proto je třeba příštích 30 let věnovat hledání léku a jeho masovému nasazení, abychom jednoho dne dokázali epidemii HIV/AIDS vymýtit.“

Investice

Prostřednictvím nově vzniklé společnosti GSK v průběhu pěti let investuje 4 miliony dolarů ročně do financování počátečního výzkumného plánu Centra pro léčbu HIV a malý výzkumný tým GSK se přesune do univerzity v Chapel Hill, kde bude působit společně s vědci UNC. Univerzita poskytne nově vzniklé společnosti a Centru pro léčbu HIV v rámci svého medicínského kampusu špičkové laboratoře. GSK bude přispívat svými znalostmi a know-how v oblasti výzkumu léků a jejich vývoje a výroby a UNC-Chapel Hill zase přispěje výzkumnými kapacitami a znalostmi problematiky léčby přenosných nemocí, talenty a také přístupem k pacientům a financování.

Investice společnosti GSK do Centra pro léčbu HIV je oddělena od investic GSK do výzkumu nových antiretrovirotik (ARV) v rámci společnosti ViiV Healthcare, která má celosvětovou působnost, specializuje se na léčbu HIV a jejímž cílem je dosáhnout pokroku v léčbě lidí žijících s HIV a péči o ně.

Jejími vlastníky jsou společnosti GSK, Pfizer a Shionogi. Útvar HIV Discovery Performance Unit společnosti GSK bude i nadále pokračovat ve vývoji nových antiretrovirotik ve výzkumném zařízení Research Triangle Park v Severní Karolíně. Společnost ViiV má rozsáhlé klinické znalosti a ve vztahu k Centru pro léčbu HIV a společnosti Qura Therapeutics bude vystupovat v roli poradce.