Předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2015

Růst tržeb GSK předčil očekávání analytiků i díky rekordnímu růstu HIV divize

Tržeb ve výši 6,13 miliard liber dosáhla britská GSK, jedna z největších farmaceutických společností na světě, díky růstu v hned několika klíčových terapeutických oblastech. I přes lepší tržby ale hlásí GSK pokles provozního zisku. 1,72 miliardy liber představuje o 5 % nižší číslo v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Pokles je ale nižší než odborníci předpokládali. Jedná se již o druhé čtvrtletí, kdy jsou finanční výsledky ovlivněny transakcí, v níž GSK získala vakcínové portfolio svého konkurenta, za což mu přenechala svou onkologickou divizi. Společně pak povedou divizi Consumer Healthcare.

„V blízké budoucnosti by firma měla představit své nejnadějnější přípravky, které jsou nyní ve stádiu výzkumu a vývoje, a potvrdit tak nejen svou pozici jednoho z lídrů v oblasti inovací ale i svůj potenciál pro dlouhodobý růst. V následujícím období budeme dále usilovat o růst, který bude založen na účinné restrukturalizaci firemních procesů a optimalizaci produktového portfolia. Díky několika nadějným přípravkům, které budou v Londýně představeny investorům již tento týden a které mají potenciál stát se špičkou v příslušných terapeutických oblastech, finanční stabilitu očekáváme i do budoucna,“ říká PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka české pobočky GSK.

GSK se podařilo dosáhnout překvapivě dobrých finančních výsledků i přes skutečnost, že byla nucena se vyrovnat s výpadkem tržeb v respirační oblasti, kde jeden z předních přípravků pozbyl licenční ochrany. Nad očekávání dobře si totiž vedly jiné oblasti, především divize HIV produktů, která hlásí 65% růst tržeb.

Celkově divize Pharmaceuticals, která vyrábí léky na předpis, zaznamenala 1%* růst, divize Vaccines, která vyrábí očkovací látky, si připsala 13%** růst tržeb, zatímco divize Consumer Healthcare, která vyrábí běžné spotřební produkty, dosáhla 7%*** růstu tržeb. Hodnota zisku na jednu akcii klesla o 18 % na 23 pencí, což je však o téměř 4 pence lepší výsledek než předpokládaly odhady analytiků.

*Údaj očištěný o zkreslení vyvolané převzetím vyvolané prodejem onkologické divize Novartisu; v absolutních číslech bylo dosaženo 7% poklesu tržeb
**Údaj očištěný o zkreslení vyvolané převzetím vakcínového portfolia Novartisu; absolutní růst činí 32 %
***Údaj očištěn o zkreslení vyvolané převzetím portfolia spotřebních produktů Novartisu; absolutní růst činí 55 %