Předběžné finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2015

VYŠŠÍ ZISK I TRŽBY, GSK PŘEKONALA PŘEDPOVĚDI ANALYTIKŮ

Vyšší tržby i provozní zisk oproti očekáváním analytiků, stejně jako zisk na akcii, hlásí britská GSK, jedna z největších farmaceutických společností na světě. Po uskutečnění transakce s Novartisem, která zahrnovala výměnu části portfolia, dosáhla GSK tržeb za druhé čtvrtletí letošního roku ve výši 5,89 miliard liber.

Provozní zisk dosáhl výše 1,35 miliardy liber, zatímco zisk na akcii byl 0,173 liber. Lepších čísel se GSK podařilo docílit i díky restrukturalizačnímu programu, v jehož rámci hodlá letos firma ušetřit až 3 miliardy liber. Výhledově GSK očekává v následujícím období výrazné zlepšení finančních ukazatelů, zisk na akcii by měl dosáhnout dvojciferného růstu. Zaměřit se chce především na investice do dalšího výzkumu a vývoje.

Dosažené finanční výsledky GSK překonaly očekávání analytiků. Zatímco předpovídané tržby byly ve výší 5,87 miliardy liber, skutečnost byla o přibližně 20 milionů liber vyšší. Podobně u zisku na akcii analytici odhadovali výši 0,169 liber, ve skutečnosti to bylo 0,173 liber. Provozní zisk byl vyšší o přibližně 30 milionů liber.

V letošním roce GSK zaznamenalo několik velkých úspěchů. Šlo např. o pozitivní hodnocení regulatorních orgánů nového léku na astma či první antimalarické vakcíny. Zároveň v současné chvíli ve výzkumu a vývoji pracuje firma na 40 sloučeninách, které by se mohly v budoucnu stát klíčovými produkty ve svých oblastech při ochraně zdraví pacientů. Jedná se o potenciální léčiva proti HIV či infekčním, kardiovaskulárním, imunologickým nebo respiračním onemocněním.

Divize vakcín zaznamenala ve druhém čtvrtletí roku 11% nárůst oproti stejnému období předchozího roku, zatímco u divize volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare se jednalo dokonce o 51% nárůst. 6% pokles si připsala divize Pharmaceuticals, která se zabývá výrobou léčivých přípravků na předpis.