Nadační fond GSK rozdělí 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné

Nadační fond společnosti GSK (NF GSK) vyhlašuje grantové řízení 2015 pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci je možné zažádat o finanční příspěvky na projekty, které se zaměřují na pomoc seniorům a nemocným. Uzávěrka přihlášek je 26. června 2015. Podmínky naleznete na www.nadacnifondgsk.cz

Od roku 2009 Nadační fond GSK pomohl klientům desítek neziskových organizací v České republice. Na společensky potřebné projekty dosud věnoval 9,5 milionu korun.

 „V roce 2014 nás zaujaly projekty pro handicapované a nemocné, u nichž jejich postižení ani není na první pohled vidět. Mladí neslyšící, epileptici i nevidomí lidé se chtějí zapojit do společnosti a pracovat. V jejich okolí se ale setkávají s mnoha předsudky a právě jejich překonávání jsme se rozhodli podpořit,“ uvedla PharmDr. Monika Horníková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu GSK a generální ředitelka společnosti GSK.