Lidé na internetu stále více hledají spolehlivé informace o rakovině

Onkoportál.cz v roce 2014 navštívilo více než 78 tisíc lidí

Specializovaný informační web Onkoportál, který zájemce směruje na stránky s informacemi o rakovině ověřenými onkologickými odborníky, hlásí za uplynulý rok výrazný nárůst návštěvnosti. V porovnání s rokem 2013 se počet uživatelů skokově zvýšil o 190 %. Z celkových více než 78 tisíc reálných uživatelů přitom celé tři čtvrtiny tvořili noví návštěvníci.

Nejvíce vyhledávané diagnózy byly karcinom tlustého střeva, plic, štítné žlázy a prsu. „Je velice dobře, že se Onkoportálu daří navést zájemce o informace o rakovině na své stránky, odkud jsou pak směřováni na weby ověřené onkology. Klesá tak riziko, že se tito lidé budou řídit nepodloženými a často i škodlivými radami samozvaných léčitelů,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Informační rozcestník, jehož odbornými partnery jsou například Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo Česká onkologická společnost ČLS JEP, již dva a půl roku pomáhá zvýšit informovanost Čechů v oblasti onkologických onemocnění. Staví přitom, na rozdíl od mnoha jiných webů, na spolupráci s předními českými onkology, kteří obsah nabízený uživatelům ověřují.

„Když pacient, jeho rodina nebo i běžný zdravý člověk, který se o problematiku zajímá, přijde na Onkoportál, zadá na hlavní stránce hledaný výraz. Web mu pak nabídne stránky, které se daným tématem zabývají. Každý takový zdroj je přitom ověřován dvěma odborníky nezávisle na sobě. Návštěvník tak má jistotu, že se dozví skutečně validní informace,“ dodává doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

NEJHLEDANĚJŠÍ POJMY (POČET HLEDÁNÍ)

  • Karcinom tlustého střeva (3 972)
  • Karcinom plic (3 516)
  • Nádory štítné žlázy (3 096)
  • Karcinom prsu (2 909)
  • Nádory jater a žlučníku (2 775)
  • Krevní destičky (2 509)
  • Nádory prostaty (2 451)
  • Neuroendokrinní nádory (2 272)
  • Nádory žaludku (2 268)
  • Karcinom prostaty (2 213)

Největší zájem byl o informace o rakovině tlustého střeva

Návštěvníci Onkoportálu v roce 2014 nejčastěji do vyhledávacího pole zadali termín „karcinom tlustého střeva“. Zájem tak do jisté míry koresponduje se skutečností, že Česká republika se dlouhodobě pohybuje na jednom z prvních míst ve výskytu této diagnózy v Evropě.

Dále se lidé zajímali o karcinomy plic, štítné žlázy a prsu.„Je pochopitelné, že se lidé zajímají hlavně o ty druhy nádorů, jejichž výskyt je ve společnosti markantní – karcinom plic u mužů a karcinom prsu u žen. Je potřeba si uvědomit, že rakovina je skutečná hrozba pro zdraví populace. V posledních letech totiž ročně počet nově hlášených nemocných jedinců roste přibližně o 5 %. Ze statistik navíc vyplývá, že onkologický nález bude během svého života mít každý třetí obyvatel České republiky,“ varuje doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Co je Onkoportál.cz?

Snaha poskytnout pacientům, jejich blízkým i široké veřejnosti lékařsky podložené a ověřené informace o nádorových onemocněních stála za vznikem projektu Onkoportál.cz. S touto iniciativou přišli zaměstnanci farmaceutické společnosti GSK. „Onkoportál na jednom místě nabízí vedle praktických rad nejen pomoc při vyhledání vhodného lůžkového zařízení, odfiltrování reklamních či nesprávných odkazů týkajících se onkologických onemocnění, ale také informace o pacientských organizacích či poradnách. Dále se zde pacient má možnost dozvědět, na co má nárok od zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního zabezpečení,“ říká Monika Horníková, generální manažerka společnosti GSK.

Díky svému obecně prospěšnému zaměření získal Onkoportál podporu a odbornou pomoc České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) a řady onkologických a hemato-onkologických zdravotnických zařízení. Jeho iniciátorem a hlavním partnerem je farmaceutická společnost GSK. Kromě webové stránky je Onkoportál přístupný také na iPadových stáncích umístěných ve většině komplexních onkologických a hemato-onkologických center. Ke stažení je také aplikace pro chytré telefony.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) ve světě ročně umírá na onkologická onemocnění téměř 8 milionů lidí. V České republice zemře na rakovinu každý rok až 30 tisíc osob. Česká republika si pak v Evropě drží nelichotivé prvenství ve výskytu nádorů ledvin, tlustého střeva a děložního hrdla. Proti HPV virům, které mohou rakovinu cervixu (děložního hrdlo) způsobit, je však možné se nechat očkovat. Na předních evropských příčkách se ČR nachází také v případě nádorových onemocnění slinivky břišní, kůže a ovarií.