Zrušení preventivního opatření souvisejícího s jednou šarží vakcíny Infanrix Hexa

Praha, 27. listopadu 2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 27. 11. 2014 zveřejnil informaci o zrušení preventivního opatření souvisejícího s jednou šarží vakcíny Infanrix Hexa, číslo šarže A21CC054A, použitelnost do 10/2015.

Distribuce, výdej a léčebné použití uvedené šarže byly pozastaveny preventivně na základě hlášení podezření na jeden závažný nežádoucí účinek. Vyšetřování neprokázalo příčinnou souvislost hlášeného nežádoucího účinku s aplikací očkovací látky.

Uvedená šarže se proto opět uvolňuje k distribuci, výdeji a léčebnému použití.

Zdroj:www.sukl.cz/sukl/27-11-2014-infanrix-hexa-uvolneni-sarze-k-distribuci-vydeji