Společnost GSK podpořila v roce 2013 šestnáct pacientských organizací

Praha, 28. února 2014

Společnost GSK podpořila v roce 2013 částkou 1 530 000 Kč čtrnáct pacientských organizací a dvě zastřešující organizace. Organizace sdružující pacienty s epilepsií, lupusem, plicní hypertenzí, onkologickými, respiračními, revmatickými onemocněními, Parkinsonovou nemocí nebo HIV mohly díky této podpoře realizovat projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj svých členů, osvětu laické i odborné veřejnosti, provoz chráněných dílen zaměstnávajících pacienty, rekondiční pobyty nebo volnočasové aktivity pacientů.

Pacientské organizace poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně. Více informací naleznete na stránkách www.gsk.cz v sekci Pomáháme druhým.

Pro bližší informace:
Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager, GSK
tel.: 222 001 202, e-mail: jakub.j.hofmann@gsk.com