Společnost GSK podpořila projekt na zaměstnávání lidí starších 50 let

Praha, 20. března 2013

Kvůli přetrvávající stagnaci ekonomiky stále více českých žen nad 50 let slýchá od svého zaměstnavatele větu: „Vaše služby již nebudeme potřebovat.“ Novou práci se ale daří najít jen malému procentu z nich. „Mladé seniorky“ přitom v žádném případě nepatří „do starého železa“ – díky svým zkušenostem mají stále co nabídnout.

Mezi jejich hlavní přednosti, kromě zkušeností, patří i spolehlivost, stabilita, znalosti, loajalita nebo trpělivost. Nenechat zahálet schopnosti a potenciál nezaměstnaných žen starších 50 let a ukázat jim jednu z cest, jak se opět stát ekonomicky samostatnými, má za cíl nový projekt INICIO 50, jehož realizaci GSK finančně podpořila. Tento krok GSK je v souladu s její dlouhodobou strategií společensky odpovědných aktivit (CSR).

Projekt je součástí expertního pracovního portálu pracenad50.cz, který byl spuštěn 8. března, a na kterém budou moci lidé starší 50 let najít kromě nabídek zaměstnání i návody a tipy na vlastní podnikání. Právě ženy po „padesátce“ totiž patří mezi ty, kdo nové zaměstnání hledají nejobtížněji. Jejich kvalifikace je většinou omezena na konkrétní druh pracovní pozice, navíc nejsou zvyklé na tvrdá výběrová řízení „nabitá“ mladší konkurencí, ani na složité hledání práce na internetu nebo v nabídkách personálních agentur.

Nejhůře jsou na tom regiony, které jsou nezaměstnaností postiženy nejvíce a v nichž nelze očekávat výraznější zlepšení situace. Důvod je jednoduchý – v dané lokalitě není dostatek firem, které by pracovní příležitosti vytvořily. Jediným řešením je tak v mnoha případech pouze přestěhovat se za prací, anebo vzít věci do vlastních rukou a pustit se do podnikání.

Ukázat právě těmto ženám (potažmo i mužům) „jak na to“ je cílem nového portálu pracenad50.cz, který poskytne potřebné návody i praktickou podnikatelskou poradnu.

Dvaceti ženám s nejlepšími podnikatelskými plány navíc nabídne školení krok za krokem v základech podnikání a pomůže jim založit firmu.

„Nízká zaměstnanost žen po padesátce je velmi špatným signálem, který česká společnost vysílá. Rozhodli jsme se proto rozšířit rozsah svých společensky odpovědných aktivit, které dlouhodobě zaměřujeme na seniory, a podpořit také projekt INICIO 50 a portál pracenad50.cz.

Chceme ženám, které stále mají chuť něco dokázat, ale nemají dostatek financí, know-how a často ani odvahy, umožnit postavit se na vlastní nohy a získat zpět ekonomickou nezávislost. Doufáme, že úspěšné uchazečky navíc v budoucnu vytvoří nová pracovní místa pro další ženy či muže starší 50 let,“ vysvětluje Monika Horníková, generální ředitelka GSK.

Nezaměstnanost může spustit vážnou životní krizi

V České republice žije celkem 1,1 milionu žen ve věku od 50 do 64 let. Zaměstnaných je však pouze 533 tisíc z nich. I přesto, že český systém sociálního zabezpečení myslí i na lidi bez zaměstnání, má ztráta práce závažné sociální, psychologické i zdravotní dopady. „Zaznamenáváme růst počtu hospitalizací žen po padesátce, u nichž spouštěcím momentem pro životní krizi byla ztráta zaměstnání.

Ta je spojena se zhroucením každodenního režimu, absencí sociálního kontaktu i velkou existenční nejistotou. Pro ženy v tomto věku je často téměř nadlidský úkol se s nově nastalou situací vypořádat. V extrémních případech propadají i alkoholismu nebo depresím,“ dodává lékařka Psychiatrické léčebny v Jihlavě MUDr. Jasna Volfová.