Ročně v České republice pomáhá až 10 000 zaměstnanců, nejvíce v Praze

Ročně v České republice pomáhá až 10 000 zaměstnanců, nejvíce v Praze

Po letech, kdy bylo dobrovolnictví chápáno jako součást socialismu, a tedy jako cosi povinného, zažívá nyní svůj velký rozkvět v podobě firemního dobrovolnictví. Stává se z něj fenomén, který společensky odpovědné firmy stále více zasazují do svých strategií. Dle údajů platformy Byznys pro společnost počet zaměstnanců, kteří vyráží do neziskových organizací pomoci manuálně či svými zkušenostmi, v posledních letech ročně roste průměrně o 17 %. Největší ochota firem pomáhat panuje v Praze a Středočeském kraji, nejmenší zájem pak hlásí Olomoucký a Zlínský kraj.

Montérky místo „kvádra“

Myšlenka firemního dobrovolnictví jako taková je součástí širšího konceptu společenské odpovědnosti firem. V jeho rámci se firmy snaží pomáhat regionu, ve kterém působí. V případě firemního dobrovolnictví se jedná především o pomoc neziskovým organizacím, která má vést k jejich lepšímu fungování. Tato pomoc může mít jak manuální formu, například vymalování chodeb nebo úpravu areálu organizace, tak „duševní“. I neziskové subjekty se totiž musí chovat dle jistých tržních principů a často potřebné zkušenosti postrádají. Know-how a vědomosti ostřílených manažerů ze soukromého sektoru jim tak přijdou vhod.

Základním krokem pro rozběhnutí konceptu firemního dobrovolnictví je rozhodnutí firmy umožnit zaměstnancům věnovat část standardní pracovní doby na dobrovolnickou činnost. Vytvoření takového rámce a správa příslušné agendy vyžaduje dostatečné personální kapacity, které zvládají spíše větší firmy. „Nastartovat program firemního dobrovolnictví určitě vyžaduje minimálně jednoho člověka, který vše koordinuje. Klíčem k úspěchu je však osobní nasazení zaměstnanců.

Nám se podařilo zaměstnance poměrně rychle přesvědčit tak, že přijali myšlenku pomáhat za vlastní. Letos jich prozatím pomáhalo 92, tedy téměř polovina. Zároveň pro manažery neziskových organizací pořádáme »Kurz manažerského minima«, který jim pomáhá lépe vést vlastní tým, komunikovat s externími partnery či prezentovat a budovat povědomí o naší společnosti,“ říká PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka české pobočky GSK, jedné z největších farmaceutických firem na světě.

Komu se pomoc hodí nejvíce?

Práce dobrovolníků znamená pro neziskové organizace a spolky často velkou úlevu. Nezřídka se v rámci dobrovolnických akcí podaří vypořádat s palčivými dlouhodobými problémy, jejichž vyřešení by stálo nemalé peníze. „Našeho dobrovolnického programu Orange Day se účastním rád. Mám jeden den v roce nejen příležitost pomoci, ale také se poznat s lidmi z práce zase z trochu jiné stránky. Tento rok jsme spolu s dalšími sedmi kolegy v jednom hospici nedaleko Prahy pomáhali vymalovat vnitřní prostory budovy a dali do kupy část zahrady. Budova díky tomu hned prokoukla, stejně jako její okolí,“ popisuje svou zkušenost Jakub Hofmann, manažer komunikace GSK.

Pomoc firem a jejich zaměstnanců směřuje hlavně do zařízení poskytujících zdravotní a sociální služby, jako jsou domovy důchodců, azylové domy, nemocnice atd. V letošním roce dobrovolnické činnosti v této oblasti zaujímaly 70 % veškeré pomoci. Zbytek je zaměřen na ochranu přírody, ekologické projekty nebo komunitní rozvoj. „Je vidět, že dobrovolnictví je pro firmy důležitým tématem, které získává stále více pozornosti. I proto se počet dobrovolníků každoročně zvyšuje v průměru o 17 %.

V letošním roce mezi neziskovými organizacemi narůstá zájem také o odbornou pomoc, kdy dobrovolníci předávají personálu neziskovky své cenné znalosti z firemní praxe. Nejvíce žádanými oblastmi jsou finanční řízení, marketing a komunikace, PR, IT či právnické služby,“ doplňuje Veronika Němcová, manažerka marketingu a PR platformy Byznys pro společnost, která sdružuje nejvýznamnější firmy uplatňující principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Doplňující informace:

Byznys pro společnost – největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR. Sdružuje firmy, které jsou v ČR leadery v odpovědném podnikání, dodržují etický přístup v řízení firem, respektují potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrně přistupují k životnímu prostředí. Celorepublikově se skrze platformu uskuteční téměř 75 % všech firemně dobrovolnických akcí v ČR v přibližně 400 veřejně prospěšných organizacích.

Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager, GSK
tel.: 222 001 202, e-mail: jakub.j.hofmann@gsk.com