„Rakovinu prý způsobuje mamograf a je nakažlivá“ Internetové vyhledávače prozradily, co hledají češi na internetu o rakovině

Praha, 4. února 2014

Nádorová onemocnění jsou po kardiovaskulárních druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. I proto patří témata prevence a léčby rakoviny mezi nejvyhledávanější na internetu v oblasti zdraví. Ze statistik internetových vyhledávačů na českém trhu vyplývá, že nejaktivnější jsou v tomto směru obyvatelé východních a západních Čech. Šetření Onkoportálu zároveň ukázalo, že mezi nejvyhledávanějšími onkologickými hesly jsou i mnohé mýty, které se stále více šíří mezi veřejností.

Ročně na rakovinu zemře v České republice až 30 tisíc osob a desetitisícům je tato, snad nejobávanější choroba dneška, diagnostikována. I přes veškerou snahu vědeckých týmů farmaceutických firem ale natolik účinná léčba, díky kterým bychom mohli starosti hodit za hlavu, stále chybí. Není proto divu, že lidé již na pouhé slovo rakovina zpozorní. Dle analýzy internetového onkologického rozcestníku Onkoportal.cz patří k nejaktivnějším „lovcům“ onkologických informací lidé ve východních a západních Čechách a na střední Moravě.

„Je to do velké míry pochopitelné. V těchto regionech je nadprůměrný počet léčených pacientů,“ komentuje výsledky Ing. Jan Sobotka ze společnosti C4P, která Onkoportál provozuje.

Ten pacientům i jejich rodinám poskytuje cenné informace o onkologických onemocněních ověřené odborníky z řad lékařů – onkologů či hemato-onkologů.

„S myšlenkou vytvořit portál, kde pacienti a veřejnost naleznou nejenom ověřené informace s onkologickou tématikou, ale také pomoc ve finančně-právních a sociálních otázkách, přišli zaměstnanci z farmaceutické firmy GSK, která je dodnes hlavním partnerem tohoto projektu. Na počátku jsme na internetu našli téměř 100 tisíc stránek s informacemi o rakovině. Na ty se poté podívali naši partnerští lékaři, podrobili je odborné expertize a porovnali s nejnovějšími poznatky. Nakonec zbylo pouze asi 6 tisíc validních odkazů, což dokazuje význam Onkoportálu“ dodává Ing. Sobotka.

Ze statistik internetových vyhledávačů lze také zjistit, že některé z nejvyhledávanějších frází patří mezi všeobecně rozšířené mýty.

„Takzvaná našeptávací služba internetových vyhledávačů funguje v zásadě tak, že vám po napsání prvního slova nabídne taková spojení, která lidé hledají nejčastěji. Ve hře jsou i další faktory, ale počet hledání dané fráze je klíčový,“ vysvětluje Peter Hermann ze společnosti Digital Communications, která se zabývá poradenstvím v oblasti on-line komunikace. Pokud do vyhledávacího pole napíšeme různá sousloví s termínem „rakovina“, vyhledávač nám nabídne i tyto možnosti: „rakovina je neléčená zloba“, „rakovina se léčí sama“ nebo „rakovina může být nakažlivá“.

Velmi rozšířená jsou i slovní spojení „rakovinu způsobuje mamograf“ nebo „rakovina je houba a je léčitelná“.

„Řada samozvaných »odborníků« bez příslušného vzdělání pochopila, že mohou na lidském neštěstí vydělat. A tak přes internet radí zkoušet nejrůznější metody léčby či prevence za pomoci jimi doporučených potravinových doplňků. Ani ty, ani samotné metody ale neprošly rozsáhlými klinickými studiemi. Tím, že jde doplňky stravy, se na ně navíc nevztahují přísné lékové zákony.

Pokud se pacienti spolehnou na léčbu pomocí neprověřených postupů, ztrácí tím velmi drahocenný čas, který by mohli věnovat standardní léčbě,“ dodává k problematice prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP a ředitel Masarykova onkologického ústavu.

Pokud jde o jednotlivé onkologické diagnózy, největší zájem panoval v roce 2013 o informace zaměřené na rakovinu prsu, plic, střeva, kůže a především příznaky rakoviny. V roce 2013 rakovina byla nejvíce středem pozornosti v květnu, a to v souvislosti s Angelinou Jolie, která si v té době nechala kvůli obavě z nádoru odstranit oba prsy.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Snaha poskytnout pacientům, jejich blízkým i široké veřejnosti lékařsky podložené a ověřené informace o nádorových onemocněních stála za vznikem projektu Onkoportál.cz. S touto iniciativou přišli zaměstnanci farmaceutické společnosti GSK. Onkoportál na jednom místě nabízí vedle praktických rad nejen pomoc při vyhledání vhodného lůžkového zařízení, odfiltrování reklamních či nesprávných odkazů týkajících se onkologických onemocnění, ale také informace o volnočasových aktivitách, pacientských organizacích, poradnách a komunikačních linkách pro pacienty. Dále se zde pacient má možnost dozvědět, na co má nárok od zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního zabezpečení.

Díky svému obecně prospěšnému zaměření získal Onkoportál podporu a odbornou pomoc České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) a řady onkologických a hemato-onkologických zdravotnických zařízení. Jeho hlavním partnerem je farmaceutická společnost GSK.

Kromě webové stránky je Onkoportál přístupný také na iPadových stáncích umístěných v některých komplexních onkologických a hemato-onkologických centrech. Ke stažení je také aplikace pro chytré telefony.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) ve světě ročně umírá na onkologická onemocnění téměř 8 milionů lidí. V České republice zemře na rakovinu každý rok až 30 tisíc osob. Česká republika si v Evropě drží nelichotivé prvenství ve výskytu nádorů ledvin, tlustého střeva a děložního hrdla. Na předních evropských příčkách se nachází také v případě nádorových onemocnění slinivky břišní, kůže a ovarií.