Nový výzkum léků dává naději i pacientům s Parkinsonovou nemocí

Praha, 22. května 2013

Dodatečnou zátěží pro psychiku „parkinsoniků“ je skutečnost, že se jich společnost často straní. Většina lidí totiž neví, jak se k nim chovat. Izolují se ale také samotní pacienti, aby nebyli „na obtíž“ svým blízkým, přestože jsou na nich často závislí.Fakta o Parkinsonově nemoci
- Projevuje se u každého pacienta jinak, přičemž nejčastější symptomy jsou:


  • neovladatelný třes
  • mimovolné pohyby nebo naopak naprostá ztuhlost
  • zácpa
  • suchá kůže
  • deprese
  • poruchy spánku

- Většinu pacientů tvoří lidé starší 60 let, jednu desetinu nemocných ale tvoří lidé mladšíPříběh M. J. Foxe
S Parkinsonovou chorobou bojuje i známý americký herec Michael J. Fox. Když se v devadesátých letech dozvěděl, že trpí tímto onemocněním, zdálo se, že je jeho herecká kariéra u konce. Dokonce při svém odchodu z televizních obrazovek musel schovávat ruce do kapes, aby zakryl třas těla, který Parkinsonova nemoc způsobuje. Nyní však plánuje velký herecký návrat, a to díky novým lékům, které mu tento třes pomáhají kontrolovat.

Každý z nás denně provádí mnoho pohybů, činností

a úkonů, které považuje za samozřejmé. Tu se ohneme pro obuv, tu si „vyťukáme“ zprávu na mobilním telefonu. Často přitom zapomínáme, že i ta nejjednodušší aktivita je řízena naším mozkem. Ten vysílá impulzy do nervových vláken, jejichž pletence řídí vše, co děláme. Pokud dojde k narušení tohoto procesu, přestáváme najednou být schopni ovládat svou mysl i tělo. Jednu z nejvážnějších podob takového narušení představuje Parkinsonova nemoc – nervové onemocnění, které celosvětově postihuje přes 6 milionů lidí. Přestože „Parkinsonem“ trpí pouze malý počet lidí, v České republice jde o přibližně 15 tisíc pacientů, dopady této nemoci na život nemocných jsou závažné.

Jak Parkinsonova nemoc vzniká

To je otázka, kterou denně řeší výzkumné týmy po celém světě. Je prokázáno, že nemoc postihuje převážně starší lidi. Výjimkou nejsou ale ani případy, kdy jí trpí čtyřicátníci. Odborníci věří, že Parkinsonova nemoc vzniká u jedinců s dědičnou dispozicí. Záleží pak pouze na konkrétních životních podmínkách daného člověka, zda u něj choroba propukne.

Nová naděje pro „parkinsoniky“

Důležité je připomenout, že ačkoliv se jedná o jedno z nejčastějších neurologických onemocnění, odborníci stále nenalezli účinnou metodu, jak jej plně léčit. Přesto je vědecký pokrok ve vývoji a výzkumu léčby obrovský, a pacienti tak mají možnost žít relativně kvalitní život. Svou pozornost totiž vědci zaměřili na látku dopamin, která „parkinsonikům“ chybí. Právě dopamin je zodpovědný za přenos signálů mezi nervovými buňkami. Jeho nedostatek způsobuje motorické problémy a ovlivňuje psychický stav pacientů. Léčba se tedy zaměřuje na zvyšování hladiny dopaminu v mozku