Nezávislé měření: GSK zajišťuje největší dostupnost svých léčiv na světě

Praha, 25. listopadu 2014

Farmaceutická společnost GSK letos již počtvrté v řadě vyhrála v měření nezávislé neziskové organizace Access to Medicine Foundation. Ta každé dva roky pomocí svého indexu Přístupu k lékům (Access to Medicine Index) hodnotí aktivity jednotlivých farmaceutických firem, které mají za cíl zvýšit dostupnost léčiv i v těch nejchudších zemích světa. Především v nich je totiž přístup k lékům nejvíce problematický, ať už kvůli nízkým příjmům jejich obyvatel, nebo úrovni zdejších zdravotnických systémů. Do vyhodnocení jsou zahrnuty jak země Afriky, Asie, Latinské Ameriky nebo Středního východu, tak i některé státy v Evropě.

Index Přístupu k lékům pomocí důvěryhodného a nezávislého sledování hodnotí úsilí TOP 20 farmaceutických firem na světě zvýšit dostupnost léčiv v celkem sedmi kategoriích. GSK se přitom na prvním místě umístila již počtvrté za sebou od roku 2008, kdy toto hodnocení proběhlo poprvé. Vděčí za to mimo jiné vítězství v klíčových oblastech, jako jsou výzkum a vývoj nových léků nebo zavádění a řízení systémů, které zvyšují přístup k lékům.

„Snažíme se rozšířit dostupnost našich léčiv pro všechny, kdo je potřebují, bez ohledu na to, kde tito lidé žijí nebo jaké mají, vzhledem k danému regionu, finanční možnosti.

Nejde přitom jen o stanovení příznivějších cen našich léků pro nejchudší země, ale i o investice do zlepšení a posílení zdejších zdravotnických systémů,“ říká generální ředitelka společnosti GSK ČR Monika Horníková a dodává: „To si samozřejmě vyžádalo velmi pečlivě naplánované zásadní změny v našem obchodním modelu, které proběhly v minulých sedmi letech.

Odlišný přístup ve strategii na trzích nejrozvinutějších zemí v porovnání s těmi nejchudšími nám umožňuje zlepšit přístup k našim lékům a vakcínám a současně zajistit návratnost investic, které potřebujeme k udržení našeho podnikání a budoucího vývoje nových důležitých přípravků.“

Index organizace Access to Medicine Foundation zkoumá aktivity předních farmaceutických firem ve 106 nejchudších zemích světa (dle klasifikace Světové banky). Právě v nich mají pacienti nejvíce ztížený přístup k lékům i lékařské péči obecně. Například na Subsaharskou Afriku připadá až 24 % celosvětových medicínských potřeb, najdeme zde však pouhá 3 % zdravotnických pracovníků a 1 % investic do zdravotnictví.

Obchodní strategie ušité na míru dané zemi dle potřeb lokálních vlád ale GSK prosazuje i na trzích vyspělých regionů. Například v Itálii je aplikován speciální režim urychleného vstupu některých nových inovativních léčiv na trh.

V rámci pětiletého partnerství s organizací Save the Children, které má v uvedeném období zachránit až milion dětských životů, zase GSK vyvíjí takzvané child-friendly produkty, tedy přípravky „přátelské“ k dětem. Příkladem může být také nový způsob použití látky chlorhexidin – antiseptika, které lze nalézt například v ústní vodě Corsodyl a které se používá pro dezinfekci pupeční šňůry k prevenci možných infekcí u kojenců.