Nadační fond GSK vypisuje grantové řízení pro rok 2013

Praha, 19. března 2013

Nadační fond GSK vypisuje od 19. března grantové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci mohou neziskové organizace zažádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na pomoc seniorům a projekty zaměřené na podporu nemocných lidí.

Celková částka, která bude v tomto roce rozdělena, dosáhne 1 milionu Kč. Systém grantového řízení bude dvoukolový. Uzávěrka prvního kola žádostí je 19. dubna 2013. Do druhého kola bude vybráno 8 projektů, které budou zástupci organizací osobně prezentovat grantové komisi v předem stanoveném termínu v 2. polovině června 2013.

Grantová komise vybere 5 projektů, které získají grant Nadačního fondu GSK v maximální výši 170 000 Kč. Více informací naleznou zájemci na stránkách www.nadacnifondgsk.cz.