Nadační fond GSK rozdělil 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné

Praha, 22. září 2014

Nadační fond společnosti GSK (NF GSK) každoročně vypisuje výběrové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci je možné zažádat o finanční příspěvky na projekty, které se zaměřují na pomoc seniorům a nemocným. Letos bylo ze 103 přihlášených projektů vybráno 7 nejzajímavějších, mezi které byl rozdělen celkem 1 milion korun. Výše podpory jednotlivých projektů činila 100 – 151 tisíc korun. Projekt Neslyšící pro Tichou kavárnu, který zajistí odborné vzdělávání pro neslyšící pekaře a číšníky, zaujal i zaměstnance GSK. Ti hlasováním rozhodli, že pořádající organizace získá bonus ve výši 100 tisíc korun.

Ze 103 přihlášených projektů jich pouze 9 postoupilo do druhého kola, kde mohly být prezentovány osobně organizacemi před grantovou komisí, ve které zasedli členové správní rady NF, zaměstnanci GSK, zástupci platformy Byznys pro společnost a externí odborníci. „V minulých letech Nadační fond GSK oceňoval především projekty zaměřené na seniory. Ty samozřejmě oceňujeme i nadále, např. charitativní organizace řádu Maltézských rytířů z Olomouce získala grant již podruhé.

Letos nás ale zaujaly projekty pro handicapované a nemocné, u nichž jejich postižení ani není na první pohled vidět. Mladí neslyšící, epileptici či nevidomí lidé se chtějí zapojit do společnosti a pracovat. V jejich okolí se ale setkávají s mnoha předsudky a právě jejich překonávání jsme se rozhodli podpořit,“ uvedla PharmDr. Monika Horníková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu GSK a generální ředitelka společnosti GSK. Od roku 2009 Nadační fond GSK pomohl klientům desítek neziskových organizací v České republice. Na společensky potřebné projekty dosud věnoval 9,5 milionu korun.

Neslyšící pro Tichou kavárnu

Stejně jako v několika posledních letech i letos mohli zaměstnanci GSK rozhodovat o tom, která z organizací získá bonusovou částku ve výši 100 tisíc korun. Z finálových prezentací, které komise ocenila udělením grantu, zaměstnance nejvíce zaujal projekt, který má zajistit odborné vzdělávání pro neslyšící pekaře a číšníky. Hlavní náplní tohoto projektu je podpořit rozvoj Tiché kavárny formou nových aktivit‚ např. nákupem nového vybavení (profesionální trouba) a zapojením neslyšících zaměstnanců do cateringových služeb, které organizace nabízí.

Snahou obecně prospěšné společnosti 365 je umožnit neslyšícím lidem uplatnit se na pracovním trhu a zapojit se do společnosti. Vzdělává je v získávání nových pracovních dovedností a nabízí pracovní příležitosti. Díky podpoře nadačního fondu bude moci organizace zajistit pro klienty odborné vzdělání a Tichá kavárna poskytne absolventům praxi, bez níž by se v dalším pracovním životě uplatnili o poznání obtížněji. Bonusová částka pak přispěje na další rozvoj samotné organizace.

Přehled oceněných organizací

  • 365 O.P.S. /sdružení zastupující zájmy neslyšících/
   Projekt: Neslyšící pro Tichou kavárnu /147 000 Kč/ + 100 000 Kč bonus

 

  • DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO /sdružení pro podporu nejen nevidomých/
   Projekt: Rekvalifikace a zaměstnávání odsouzených žen v péči o nemocné seniory/100 000 Kč/

 

  • MALTÉZSKÁ POMOC O.P.S. - charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů (pobočka Olomouc)/ humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů /
   Projekt: Adopce osamocených seniorů a nemocných /150 000 Kč/

 

  • MAMMA HELP /sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu /
   Projekt: Mamma help centrum v Českých Budějovicích /150 000 Kč/

 

  • SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR
   Projekt: Rozvoj oddělení zaměstnávání osob se zrakovým postižením v SONS ČR: projekt 5 statečných (5S) /100 000 Kč/

 

  • SPOLEK EPISTOP /sdružení pacientů s epilepsií, lékařů, odborníků a podporovatelů/
   Projekt: EpiJob – Podpora lidí s epilepsií při vstupu na trh práce /100 000 Kč/

 

  • UNIE ROSKA ČR /sdružení pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou/
  Projekt: Fyzioterapeutické aktivity pro pacienty s roztroušenou sklerózou – rekvalifikace pacientů na profesionální fyzioterapeuty /151 000 Kč/