Nadační fond GSK rozdělil 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné 2013

Praha, 18. července 2013

Na konci června zveřejnil Nadační fond GSK (NF GSK) výsledky letošního grantového řízení.
I v tomto roce mohly získat potřebné finanční prostředky neziskové organizace, které pomáhají zvýšit kvalitu života nemocných lidí a seniorů. Výše podpory jednotlivých projektů činila 150 – 170 tisíc korun. Nejvíce grantovou komisi zaujal projekt domácí paliativní péče hospicového sdružení „Cesta domů“.
To navíc obdrželo bonusovou částku ve výši 150 tisíc korun určenou na dlouhodobý rozvoj sdružení. 6 vítězných projektů vybraných ze 105 přihlášených obdrželo celkem 1 milion korun.

Do grantového řízení se od jeho dubnového vyhlášení mohla přihlásit každá nezisková organizace, která pomáhá nemocným či seniorům. Osm z nich se dostalo do druhého, finálového, kola řízení, ve kterém zástupci organizací prezentují své projekty. „Organizace mohou své projekty prezentovat osobně již třetím rokem a ukazuje se, že jsou v tom stále lepší. Navíc umí nadchnout a zaujmout posluchače věcnými argumenty.

Letos se do finále dostaly opravdu kvalitní projekty, takže výběr nebyl úplně jednoduchý – nakonec ale komise rozhodla jednohlasně,“ konstatovala s potěšením PharmDr. Monika Horníková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu GSK a generální ředitelka společnosti GlaxosmithKline (GSK).

Grantové řízení NF GSK probíhá ve dvou kolech. Předvýběr finalistů pro druhé kolo provádí komise platformy „Byznys pro společnost“, která je zároveň garantem nezávislého a transparentního hodnocení organizací. Ve finále rozhoduje o vítězích grantová komise, ve které kromě členů správní rady NF GSK a externích odborníků zasedají i lékaři a specialisté v otázkách sociální péče a investic do neziskového sektoru. V letošním roce ale možnost být členy komise získali i zaměstnanci společnosti GSK.

„O tom, kteří kolegové to budou, rozhodovali zaměstnanci svým hlasováním. Kandidáti museli prokázat nejen vůli a motivaci podporovat veřejně prospěšné projekty, ale také potřebné osobní kvality a hodnoty,“ dodává PharmDr. Monika Horníková.

Dožít důstojně v rodinném kruhu

Z návrhů, které postoupily až do samotného finále, komisi nejvíce zaujal projekt domácí paliativní péče hospicového občanského sdružení „Cesta domů“. Projekt natolik oslovil i zaměstnance GSK, že hlasováním rozhodli o udělení bonusové částky tomuto sdružení. Ta bude určena na finacování rozvoje podpořeného projektu nebo na rozvoj samotné orgnaizace.

Snahou hospicového sdružení je umožnit těžce nemocným pacientům důstojné dožití v domácím prostředí mezi svými blízkými.

Sdružení nemocným poskytuje nepřetržitou zdravotnickou péči i krizovou výpomoc, rodinným příslušníkům pacientů zase odborné zázemí a podporu. Rodiny těžce nemocných osob tak mohou být svým nejdražším nablízku co nejdéle i v takto obtížné životní situaci. Díky podpoře nadačního fondu bude moci sdružení pomoci dalším 50 klientům.

Grantová komise zvlášť ocenila také projekt podpory dobrovolných asistentů nevidomých dětí. Dobrovolní asistenti umožní nevidomým dětem, které studují ve velkých městech, zapojit se více do společenského dění, a tak se dříve osamostatnit.

Oba projekty přinášejí hodnoty nejen samotným adresátům pomoci, tedy lidem s nemocí či hendikepem, ale i jejich rodinám, kterým se tak významně ulehčí péče o jejich blízké.

Přehled oceněných organizací

  • ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ /sdružení zastupující zájmy vozíčkářů/
   Projekt: Prevence dekubitů u spinálních pacientů /160 000 Kč/
  • HOSPICOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ /sdružení se službami domácí paliativní péče/
   Projekt: Domácí hospic CESTA DOMŮ /147 400 Kč/
  • LEDOVEC O.S. /sdružení podporuje osoby s mentálním postižením/
   Projekt: Cirkus Paciento 2014 /150 000 Kč/
  • MALTÉZSKÁ POMOC O.P.S. /humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů/
   Projekt: „Adopce“ osamocených seniorů a nemocných /170 000 Kč/
  • OKAMŽIK /sdružení pro podporu nejen nevidomých/
   Projekt: Vidět tvýma očima – asistence pro nevidomé děti /170 000 Kč/
  • SPOLEČNOST E /pacientská organizace pro lidi s epilepsií/
   Projekt: Zaměstnávání osob s epilepsií pomocí aranžování květin /160 000 Kč/

 

 • BONUS na rozvoj ve výši 150 000 Kč obdrželo Hospicové občanské sdružení CESTA DOMŮ

 

Bližší informace k projektům podpořeným v letošním grantovém řízení najdete na webových stránkách www.gskfond.cz .