GSK získalo ocenění Pracoviště budoucnosti

Praha, 21. října 2014

Společnost GSK zabodovala v soutěži Top odpovědná firma – stala se vítězem prestižní kategorie Pracoviště budoucnosti. Tato cena je udělována firmě, která v rámci dlouhodobého inovativního projektu zavedla systémové interní procesy zaměřené na péči o lidské zdroje a podporu spokojenosti a rozvoje zaměstnanců.

GSK bylo oceněno za projekt Zdravá firma alias Zdraví zaměstnanci = základ trvalé udržitelnosti. Zdravá firma spojila trénink zachování energie a odolnosti (Energy for Performance & Personal resilience), preventivní zdravotnický program pro zaměstnance a rodinu (Flexi benefity) a dlouhodobé expertní dobrovolnictví (PULSE). Je to holistický přístup k péči o tělesné a duševní zdraví zaměstnanců, který respektuje jejich potřebu životního naplnění a rodinného života a který jim zároveň umožňuje rozšířit si obzory a rozvíjet "měkké" i "tvrdé" dovednosti v netradičním prostředí.

„Porota ocenila komplexnost firemního přístupu k zaměstnancům, kde se snažíme dbát nejen o jejich zdraví tělesné i duševní, ale i o zdraví a pohodu jejich rodiny. Snažíme se naše lidi motivovat k tomu, aby hledali smysl nejen v práci, kterou vykonávají, ale i v osobním životě,“ říká generální ředitelka GSK Monika Horníková.

TOP Odpovědná firma je jediný žebříček v České republice, který dlouhodobě oceňuje a hodnotí firemní CSR strategie a projekty. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci udržitelného podnikání.

Další pořadí:
2.STEM/MARK, a.s.
3. PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
4. UNILEVER spol. s.r.o.