GSK dlouhodobě pomáhá seniorům

Praha, 29. ledna 2013

Moderní společnost zažila v posledních desetiletích velký pokrok v oblasti medicíny a farmacie. Podařilo se objevit účinnou léčbu řady závažných onemocnění, zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit jeho délku. Senioři jsou tak stále významnější komunitou, která však mnohdy stojí na okraji zájmu společnosti. Tato skupina přitom bude podle odhadu odborníků v polovině 21. století tvořit skoro třetinu tuzemské populace.

Také proto byl rok 2012 vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Společnost GSK se dlouhodobě věnuje spolupráci s neziskovými organizacemi zaměřenými na seniory, podporuje jejich osobní rozvoj a vzdělávání. Připojila se tedy i k aktivitám, které se v rámci minulého roku v České republice uskutečnily, a jejichž primárním cílem bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o důležitosti mezigenerační solidarity a přínosech vzdělávání seniorů.

Jedním z kroků v této oblasti bylo uspořádání přednášky o výzkumu a vývoji léků pro aktivní seniory z neziskových organizací. Setkání bylo určené jak seniorům, kteří navštěvují různé vzdělávací kurzy v Centru Elpida, tak těm, kteří se účastní kurzů Centra celoživotního vzdělávání univerzity třetího věku v Praze.

Senioři se mohli dozvědět, jak náročný je výzkum a vývoj v oblasti farmacie. Získali tak nevšední informace o dlouhém a nelehkém „putování“ nových molekul od objevení v laboratoři, až po jejich podrobné testování v rámci klinických studií, které probíhají řadu let. Teprve poté, co lék úspěšně projde všemi fázemi klinického hodnocení, může být schválen regulačními úřady a dostat se k pacientům.

Přednášky proběhly pod záštitou platformy Byznys pro společnost v rámci aktivit pracovní skupiny sítě Know-how pro lepší svět. Členové této pracovní skupiny podporují veřejně prospěšný sektor formou expertního dobrovolnictví nebo odborných služeb. Jejich cílem je předávat neziskovým organizacím i široké veřejnosti nejen zkušenosti a informace, ale i praktické rady ze svého oboru. Kromě GSK jsou členy pracovní skupiny i společnosti KPMG, IBM, Siemens, Kooperativa, Santé, ČSOB a ČEZ.

GSK jako zastánce nastavování anti-diskriminačních pravidel v pracovním prostředí považuje za důležité motivovat firmy, aby pečovaly o své starší zaměstnance, a ocenit ty, které tak činí. Stali jsme se proto partnerem ceny Firma vstřícná seniorům, kterou poprvé vyhlašovala platforma Byznys pro společnost v rámci vyhlašování ocenění Top odpovědná firma 2012. Prestiž spojená s účastí v této kategorii výrazně vzrostla, protože vítěz postoupil i do soutěže o cenu evropskou.

Na seniory nezapomněl ani Nadační fond GSK, který tradičně podporuje projekty zaměřené na seniory a nemocné. V roce 2012 jsme rozdělili celkovou částku 770 000 Kč mezi sedm organizací, které se starají nejen o aktivní seniory, ale i o seniory, kteří jsou vážně nemocní nebo dožívají poslední léta v hospicích.

Jak společnost GSK pomáhá seniorům
  • V roce 2002 jsme stáli u vzniku projektu „Linka seniorů“ a počítačových kurzů pro seniory ve vzdělávacím Centru Elpida (dříve „Školička internetu“). Dnes v těchto společensky prospěšných projektech pokračuje organizace Elpida, na jejíž činnost jsme finančně přispívali i v posledních několika letech.
  • Dlouhodobě podporujeme projekt Domova Sue Ryder „Přání financují péči“. Výtěžek ze zhotovení vánočních přání pro GSK pomáhá zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči, která umožňuje seniorům Domova prožít zbytek života důstojně.
  • Prostřednictvím grantového řízení Nadačního fondu GSK poskytujeme pomoc neziskovým organizacím zaměřeným na seniory.
  • Zaměstnanci pomáhají seniorům v rámci dobrovolnického programu Orange day
  • V rámci sítě Know-how pro lepší svět realizujeme přednášky pro aktivní seniory z neziskových organizací a studenty univerzity třetího věku.