Grantové řízení Nadačního fondu GSK

Praha, 7. února 2014

Nadační fond GSK vypsal výběrové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci mohou neziskové organizace zažádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na pomoc seniorům nebo na podporu nemocných lidí.

V roce 2014 budou rozděleny granty v celkové výši 1 milionu korun. Systém grantového řízení je dvoukolový. Uzávěrka prvního kola žádostí je 21. března 2014. Do druhého kola bude vybráno 8 projektů, které budou zástupci organizací osobně prezentovat grantové komisi v předem stanoveném termínu v 1. polovině května 2014. Grantová komise vybere 5 projektů, které získají grant.
Více informací naleznete na www.nadacnifondgsk.cz.

Pro bližší informace:
Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager, GSK
tel.: 222 001 202, e-mail: jakub.j.hofmann@gsk.com