Další smutné prvenství: Češi celosvětově nejvíce trpí i nádory ledvin

Praha, 7. dubna 2014

Česká republika drží další smutné onkologické prvenství, a sice ve výskytu nádorů ledvin. Vyplývá to z čísel Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci, která sleduje výskyt nádorových onemocnění na globální úrovni. Odborníky znepokojuje především skutečnost, že Češi jsou v nádorech ledvin na počet obyvatel první nejen mezi evropskými zeměmi ale i v celosvětovém měřítku.

Po rakovině tlustého střeva se tak jedná o další onkologickou diagnózu, u které Česká republika figuruje ve statistických tabulkách na prvním místě. S 27 pacienty na 100 tisíc obyvatel přitom zbytek světa předháníme poměrně výrazně. Například ve srovnatelně velké Belgii je výskyt tohoto onemocnění téměř dvakrát nižší. Celosvětově první pětici zemí dále doplňují Litva, Slovensko, Estonsko a Spojené státy americké. V rámci České republiky pak rakovinou ledvin nejvíce trpí lidé v Plzeňském a Jihočeském kraji. Lékaři však přesnou příčinu nadměrného výskytu v ČR ani v těchto dvou zmíněných regionech neznají.

„Kódové jméno“: „Zákeřný“

Na onkologická onemocnění dle dat Ústavu zdravotnických a statistických informací zemře v České republice ročně až 30 000 lidí. Samotný nádor ledvin je zjištěn každý rok u 1 800 mužů a 1 000 žen. Pro ten navíc platí jedno specifikum. Je totiž „zákeřnější“ než jiné druhy nádorů – dlouho se neprojevuje, a když, je často pozdě. „Velmi pokročilý nádor či dokonce až vzdálená nádorová ložiska (metastázy) jsou přítomné asi u 30 procent pacientů v době, kdy se poprvé dostaví do ordinací lékařů.

Příznaků je sice celá řada, ale jsou snadno zaměnitelné s jinými zdravotními problémy a objevují se relativně pozdě – krev v moči, bolesti kostí nesouvisející s pohybem, hypertenze nebo dlouhotrvající teploty,“ upozorňuje doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze a dodává: „Obezita, kouření a vysoký krevní tlak jsou možné příčiny nádorových onemocnění ledvin, o kterých víme a které se dají se ovlivnit aktivním a zodpovědným přístupem k životosprávě.“

Za posledních 30 let stoupl výskyt čtyřnásobně

Odborníky navíc znepokojuje i skutečnost, že za posledních třicet let výskyt rakoviny ledvin stoupl téměř čtyřnásobně. Vyplývá to z dat projektu SVOD.cz1, který mapuje výskyt onkologických diagnóz v České republice. Ještě v roce 1984 totiž byl výskyt na úrovni přibližně 7 pacientů na 100 tisíc obyvatel. Do značné míry za to však paradoxně může rozvoj medicíny, jelikož diagnostická technika dnes ve většině případů odhalí nemoc včas. V minulosti se naopak na řadu případů v průběhu pacientova života nepřišlo. Dalším důvodem je také stárnutí české populace. U lidí ve vyšším věku riziko nádorů násobně roste.ZEMĚ S NEJVYŠŠÍM VÝSKYTEM RAKOVINY LEDVIN NA 100 000 OBYVATEL

výskyt rakoviny
Zdroj: Projekt SVOD (2008)

1) Software SVOD (software pro vizualizaci onkologických dat) je vyvíjen od roku 2000 jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů, především pak dat Národního onkologického registru České republiky. Organizačně je projekt zajišťován Masarykovým onkologickým ústavem, Centrem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzitním onkologickým centrem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager, GSK
tel.: 222 001 202, e-mail: jakub.j.hofmann@gsk.com