Alergie může být předzvěstí vážných chorob

Praha, 8. srpna 2013

Znečištěné prostředí, odklon od tradičně vyráběných potravin, stres a uspěchanost dnešní doby nesou hlavní podíl na tom, že počet lidí, kteří trpí některou z alergií, neustále roste. V současnosti tak každý třetí Čech trpí alergickým onemocněním, nejčastěji alergickou rýmou. Ta dle odborníků trápí až 2,5 milionu obyvatel České republiky. Negativní trend je přitom patrný celosvětově. Znepokojivá je především skutečnost, že s předpoklady pro rozvoj alergie se rodí stále více dětí.

Mezi nejčastější spouštěče alergické „autoimunitní“ reakce organismu patří pyly stromů a trav, roztoče nebo částečky kůže v srsti domácích mazlíčků. I když jsou poměrově méně zastoupeny, stále častěji se v populaci vyskytují i potravinové alergie. Existují ale i vzácné typy této nemoci, například nesnášenlivost alkoholu, kdy pacientovo tělo reaguje podobnými symptomy jako v případě alergické rýmy.

Mýty a fakta o alergiích

  1. Mýtus: Lidé jsou alergičtí na srst jejich domácích mazlíčků
   Pravda: Ve skutečnosti alergenem není srst psů čí koček, nýbrž výměšky jejich pokožek. Alergii tak mohou vyvolávat i zvířata, která srst nemají.

  1. Mýtus: Sklon k alergii je pouze vrozený a nemoc se tak projevuje již od dětství
   Pravda: Přestože ve většině případů se alergie skutečně projevuje již v prvních letech života, u řady pacientů dojde k první „falešné“ autoimunitní reakci v pozdějším věku. Viníkem může být znečištěné životní prostředí, stres nebo prodělání infekčního onemocnění.

  1. Mýtus: Alergické rýmě se také říká „senná“, protože pacient je alergický na seno
   Pravda: Přestože pacient má sennou rýmu, zdravotní problémy nezpůsobuje seno jako takové.
   Za „tekoucí“ nos, podrážděné oči a ztížené dýchání totiž mohou pyly.

 1. Mýtus: Alergické onemocnění lze vyléčit
  Pravda: Alergie jako taková není léčitelná. Odborný dohled lékaře a aplikovaná léčba však mohou téměř zcela omezit projevy nemoci a podstatně zvýšit kvalitu života pacienta.

 

Když se alergie vydá na „pochod“
Účinný boj s alergiemi přitom ztěžují i samotní pacienti. Zvláště u těch, kteří trpí sennou rýmou pouze sezónně, dochází k jejímu bagatelizování. Může se tak stát, že si neléčená osoba, která není pod odborným dohledem lékaře, přivodí po určité době takzvaný alergický pochod. Při něm se z původně snesitelné, a život akutně neohrožující, choroby vyvine mnohem závažnější diagnóza – astma.

Tím v současnosti trpí až 850 000 Čechů, zhruba třetina z nich přitom o své nemoci neví. To zároveň znamená, že u nich může docházet k jejímu nekontrolovanému rozvoji a v průběhu doby i k výraznému zhoršení zdravotního stavu.

Jen v minulém roce přitom astma mohlo za téměř 100 úmrtí. Každý, kdo alespoň občas trpí kašlem při fyzické aktivitě nebo slyší pískavé zvuky při dýchání, by proto měl navštívit lékaře a snížit tak nebezpečí pozdějších, již podstatně hůře léčitelných, zdravotních potíží.

Hrozbou pro dýchací ústrojí je i černý kašel
Výskyt této, v těžkých případech i život ohrožující, choroby stoupá po celém světě. Platí to i pro Českou republiku, kde vloni odborníci zaznamenali 100% nárůst počtu nemocných v porovnání s rokem předcházejícím. Varovným signálem je přitom především skutečnost, že pacientů je stejně jako v šedesátých letech minulého století. Dokonce u nás v poslední době po letech opět nemoci podlehly čtyři, jinak zdravé, malé děti. Proč tomu tak je? Důvodem je nedostatečné proočkování obyvatelstva.

Z uskutečněných průzkumů například vyplynulo, že prevenci černého kašle věnuje pozornost pouze necelá polovina Čechů. Černý kašel je tedy opět populační hrozbou. I v tak vyspělé zemi, jako je USA, zaznamenaly tamní úřady v roce 2010 až 27 tisíc případů černého kašle, což je nejvíce za posledních 50 let. V celosvětovém měřítku pak má tato respirační choroba ročně na svědomí zhruba 200 tisíc osob. Přitom by stačilo relativně málo – být zodpovědný vůči vlastnímu zdraví a využívat možnosti, které nám moderní medicína dává, především v oblasti očkování.