Přístup

GlaxoSmithKline has an ongoing commitment to ensuring that the content on this website is accessible to the widest range of visitors, regardless of ability.

GlaxoSmithKline si dlouhodobě klade za cíl zajistit, aby byl obsah této webové stránky přístupný co nejširšímu okruhu návštěvníků bez ohledu na jejich způsobilost.

Věříme, že tato webová stránka splní nebo překoná požadavky nutné pro kritéria úrovně A definované v dokumentu Pokyny o přístupnosti obsahu webových stránek konsorcia World Wide Web (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative [WCAG WA] 2.0 guidlines).

Velikost textu

Velikost textu lze měnit s využitím možností, které pro jeho změnu nabízí váš prohlížeč: u řady webových prohlížečů toho lze dosáhnout volbou Zobrazit -> Velikost textu nebo stisknutím Ctrl + a Ctrl − na klávesnici.

Alternativní text obrázku

Všechny obrázky mají příslušný alternativní text.

Titulkové prvky

Titulkové prvky HTML jsou použity k tomu, aby vyjadřovaly strukturu stránek. Pomáhají technologiím, které umožňují přechod na stránce od titulku k titulku.

Odkazy

Všechny odkazy mají dávat smysl i při čtení bez kontextu. Odkazy jsou vkládány jiným stylem písma, aby se zřetelně odlišily od běžného textu.

Nezávislost JavaScriptu

V místech, kde je pro navigaci nebo funkci použit JavaScript či jiné skripty, byl umístěn alternativní mechanismus pro případ, že váš prohlížeč tyto skripty nepodporuje.

Barevný kontrast

Zkontrolovali jsme barevné kombinace textů a jejich pozadí, abychom se přesvědčili, že jejich kontrast je dostatečný. Zajistili jsme také, aby na informace neodkazovala pouze barva.

Kaskádové styly

Pro kontrolu vzhledu stránek používáme kaskádové styly (Cascading Style Sheets, CSS) a pro obsah náležitě strukturovanou značku. Pokud nejsou kaskádové styly podporovány nebo jsou vypnuty, informace na stránce je stále přístupná a lze ji číst.

PDF

V mnoha případech poskytujeme HTML verzi PDF na této webové stránce, ale pokud byste chtěli ke čtení PDF dokumentů použít screen reader, dozvíte se více na stránce Adobe Accessibility Resource Center.