Zkvalitňujeme způsoby spolupráce se zdravotnickými odborníky v Evropě

V rámci našeho odvětví jsme průkopníky, neboť se snažíme změnit způsob spolupráce se zdravotnickými odborníky tak, aby veškerá naše rozhodnutí vycházela ze zájmů pacientů.

V Evropě stejně jako v celém světě společnost stále běžněji očekává, že se firmy, organizace i jednotlivci budou chovat transparentně. To platí i pro vztahy mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi, jejichž veškerá vzájemná interakce by měla být čestná a transparentní. 

Význam spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky

Spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi, regulatorními orgány, zdravotnickými odborníky, zdravotnickými organizacemi i pacienty je pro setrvalé zkvalitňování zdravotní péče nezbytná. Naše vzájemné vztahy již pomohly vytvořit mnoho inovativních léčiv a změnit dopad řady nemocí na lidské životy. Zdravotničtí odborníci vždy byli a budou cennými partnery společnosti GSK. Ze své pozice odborníků ve svých oborech nám poskytují bezprostřední vědecké a lékařské poznatky i zcela jedinečný vhled do péče o pacienty. Toto partnerství je bytostně důležité pro pokrok lékařské vědy, neboť nám pomáhá uspokojovat rozmanité potřeby pacientů a požadavky na veřejné zdraví. 

Podpora větší transparentnosti v Evropě

V několika posledních letech jsme začali v řadě zemí zveřejňovat jednotlivé i souhrnné informace o veškerých převodech hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků i zdravotnických organizací. V Evropě se to týká Dánska, Francie, Portugalska, Nizozemska, Slovenska a Velké Británie. V širším mezinárodním měřítku se k těmto zemím řadí také Austrálie, Japonsko či Spojené státy. Iniciativa organizace EFPIA ke zveřejňování informací vychází z těchto jednotlivých iniciativ a je součástí obecného vývoje směřujícího k větší transparentnosti.

V rámci kodexu EFPIA o zveřejňování informací se signatáři zavázali od roku 2016 zveřejňovat jednotlivě a jmenovitě veškeré převody hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací, které souvisejí s předepisováním léků (zveřejňování souhrnných informací má být pouze výjimkou). K takovým převodům hodnot patří například sponzorování cestovních nákladů a registračních poplatků na lékařské kongresy, konzultantské odměny zdravotnickým odborníkům za přednášky či předsednictví na různých setkáních, nebo granty ve prospěch zdravotnických organizací. Převody hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací na aktivity související s výzkumem a vývojem se budou zveřejňovat v souhrnném součtu. 

První údaje bylo třeba zveřejnit do 30. června 2016, a to za všechny platby uskutečněné v roce 2015. Informace musely být zpřístupněny na veřejné platformě, kterou mohou být vlastní internetové stránky společnosti nebo, jak tomu bude v některých zemích, ústřední platforma obsahující údaje od různých společností. 

Náš postoj ke zveřejňování informací podle kodexu organizace EFPIA

Posledních deset let zaujímáme kritický postoj k tradičnímu odvětvovému modelu mimo jiné tím, že jsme jako první zvýšili transparentnost údajů z klinických zkoušek (včetně toho, že jsme se jako první přihlásili ke kampani All Trials), a jako první jsme vyhlásili podporu organizacím pacientů.

Na základě tohoto postoje se budeme také v praxi řídit kodexem EFPIA o zveřejňování informací. Uplatňujeme zásadu „bez souhlasu se zveřejněním žádná smlouva“, abychom umožnili a prosadili zveřejňování informací na individuální úrovni. V praxi to znamená, že:

  • V případech, kdy kodex EFPIA o zveřejňování informací vyžaduje individuální jmenovité zveřejnění informací, budeme aktivně usilovat o získání potřebného souhlasu od každého zdravotnického odborníka, s nímž spolupracujeme
  • S odborníky, od kterých souhlas nezískáme, spolupracovat nebudeme. V případech, kdy je souhlas udělen, ale následně odvolán, nebudeme s dotyčným odborníkem na činnostech upravených v individuální smlouvě o zveřejňování informací spolupracovat po dobu jednoho roku