Transparentní spolupráce

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

Společnost GSK v posledních letech zpochybnila tradiční obchodní model farmaceutických firem a jako první v tomto odvětví navrhla zlepšení. Naše návrhy mají za cíl naplnit rostoucí očekávání společnosti ohledně transparentnosti v jednání firem a jednotlivců. To zahrnuje i vztahy farmaceutických firem a odborníků ve zdravotnictví nebo zdravotnických organizací. Jejich smyslem je zajistit, aby všechny tyto interakce probíhaly bezúhonně a transparentně. 

Plně podporujeme kodex Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) týkající se zveřejňování jednotlivých plateb ze strany farmaceutických firem odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím*.

V souladu s kodexem se členové EFPIA po celé Evropě, včetně GSK, zavázali, že do 30. června 2018 jmenovitě (výjimečně v úhrnné výši) zveřejní honoráře vyplacené v roce 2017 odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v souvislosti s léky na předpis.

Zveřejněné údaje zahrnují například honoráře odborníkům ve zdravotnictví za poradenskou činnost nebo za výkon funkce předsedajícího na zasedáních a sponzoring či granty poskytnuté zdravotnickým organizacím. Platby odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím za činnost týkající se výzkumu a vývoje jsme zveřejnili v úhrnné výši. Údaje, které jsme v souladu s kodexem EFPIA zveřejnili v červnu 2018, se vztahují k roku 2017.

Věříme, že tyto zveřejněné údaje přispějí k lepšímu chápání spolupráce farmaceutického průmyslu s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi. GSK zavedla opatření, jejichž prostřednictvím usiluje o získání větší důvěry a snaží se veřejnost informovat o tom, jak a proč v nejlepším zájmu pacientů spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví za účelem trvalého zlepšování zdravotní péče. Další informace o našem přístupu ke kodexu EFPIA, o našich návrzích na zlepšení praxe farmaceutického průmyslu a o významu našeho partnerství s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi najdete níže. 

Podrobné informace jsou uvedeny zde* a souhrnný přehled v infografice za rok 2017 naleznete na tomto odkazu. Souhrnné údaje za rok 2016 si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Naše údaje o platbách pro Českou republiku si můžete prohlédnout zde*. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.