Spolupráce na klinických zkouškách a výzkumu

Spolupráce s lékaři má pro naši společnost v rámci vývoje nových léků a očkovacích látek zásadní význam. Tato spolupráce nám umožňuje lépe určit potřeby pacientů a stanovit případná rizika spojená s vývojem nových látek.

Lékaři, kteří s námi spolupracují, informují dobrovolníky o možnosti účastnit se klinických hodnocení, podávají pacientům hodnocené léčivo a také hodnotí jeho účinky. Jejich medicínské znalosti jsou rozhodující pro vývoj nových léků.

Naše společnost platí zdravotnickým zařízením a lékařům za provedení klinické studie (hodnocení). Tyto platby pokrývají čas strávený studiem informací o novém léčivu, čas strávený s pacienty a úsilí věnované hodnocení výsledků podávání nového léčiva a současně i náklady spojené s nezbytnými vyšetřeními v rámci hodnocení. Lékaři jsou na oplátku zodpovědní za dodržování zásad tzv. Správné klinické praxe, jsou zodpovědní za zdraví svých pacientů a ctí zásady transparentnosti, respektu a integrity. 

Naše pravidla:

Máme přísná pravidla, která regulují naši spolupráci s lékaři:

  • Lékaři jsou vybíráni na základě jejich odborných znalostí, které zaručují správné provádění výzkumu
  • Předepisování přípravků společnosti GSK nehraje žádnou roli při výběru lékařů
  • Platby neovlivňují rozhodnutí o zařazení pacientů a jejich setrvání v klinickém hodnocení
  • Lékaři od společnosti GSK nedostávají žádné dary
  • Všechny platby probíhají na základě platné smlouvy
  • Výše plateb odpovídá běžným platbám (které mohou být vyšší než standardní za každodenní práci v nemocnici)

Platby lékařům a zdravotnickým zařízením společnost GSK zveřejňuje souhrnně v rámci EFPIA Disclosure.