Interakce s předepisujícími lékaři

Učinili jsme řadu změn v našich zásadách, jak pracujeme se odborníky ve zdravotnictví (HCP). Účelem těchto změn je zlepšit porozumění v rámci nových poznatků a klinických zkušeností s našimi produkty a zvýšit transparentnost plateb odborníkům ve zdravotnictví. Tyto změny se budou po omezenou dobu týkat našich inovativních produktů a jejich cílem je podpořit lékaře tak, aby z nich profitovali pacienti.

Proč děláme tyto změny

Během posledních deseti let jsme zaznamenali významné inovace v celém průmyslu v rámci mnoha terapeutických oblastí, které se vyznačovaly větším objemem a uvolňováním klinických dat. To se týká zejména sekundární zdravotní péče, což je pro nás velmi důležité, protože se naše aktivity v této oblasti zvyšují.

Aby měli pacienti prospěch z nových medicínských inovací, potřebují lékaři přístup k nejnovějším dostupným datům o klinickém použití léčivých přípravků. Naše schopnost poskytovat tato data lékařům je zásadní součástí novinek, které mají potenciál zlepšit zdraví pacientů. Konzistentní zpětná vazba od odborníků ve zdravotnictví ukázala, že dávají přednost informovat se o nových datech a klinických zkušenostech prostřednictvím programů typu peer-to-peer s globálními experty, kteří mají přímou zkušenost s našimi léky.

V roce 2013 jsme oznámili, že přestaneme platit lékařům za to, aby mluvili našim jménem o našich produktech nebo s nimi souvisejících oblastech onemocnění, a že se budeme více spoléhat na vlastní klinické odborníky. Za pět let je společnost GSK jedinou společností, která tento přístup uplatnila, a ostatní společnosti lékařům nadále poskytují za tyto služby honoráře. Důsledkem toho je to, že naše vzdělávací programy nebyly v porovnání s jinými programy tak široce dostupné nebo nebyly pro lékaře považovány za přitažlivé. Domníváme se, že to vedlo ke snížení porozumění našim výrobkům a v konečném důsledku to omezilo přístup pacientů k opravdu inovativním lékům a očkovacím látkám.

Změny, které děláme

Proto provádíme následující změny v našich zásadách, abychom zlepšili sdílení nových údajů o našich produktech mezi lékaři. V budoucnu bude GSK:

  • Poskytovat platby v rámci FMV (ceny obvyklé na trhu) pro globální odborníky resp. mezinárodní experty, kteří hovoří o nových vědeckých poznatcích v souvislosti s vybranými produkty GSK, terapeutickými oblastmi a klinickou praxí na propagačních akcích, včetně národních kongresů, školení řečníků, samostatných akcí organizovaných GSK, satelitních symposií a webinářů.
  • V některých zemích bude možné proplácet přiměřené cestovní náklady (s výjimkou USA), aby se lékaři mohli účastnit samostatných schůzek organizovaných společností GSK a seznámili se s nejnovějšími daty a klinickou expertízou.
  • Přímo hradit registrační poplatky za lékaře, aby se mohli účastnit vzdálených akcí prostřednictvím webinářů či telekonferencí. Společnost GSK nadále nebude sponzorovat lékaře, aby se zúčastnili lokálních či mezinárodních konferencí, které nejsou organizované GSK.

Tyto změny budou platné po dobu 24 měsíců od registrace nového léčivého přípravku nebo vakcíny a po dobu 12 měsíců po oznámení nových významných dat, protože toto je doba, kdy mají lékaři největší potřebu dozvědět se potřebné informace o datech vztahujících se k  novým produktům. Tyto změny naší politiky budou platné pro vybrané produkty v USA a Japonsku od října roku 2018. Od roku 2019 budou v závislosti na jejich efektivní implementaci a vyhodnocení rizik zaváděny také na dalších hlavních vyspělých trzích v Evropě, Severní Americe a Asii. Změny týkající se plateb řečníků se zaměří na odborníky z celého světa. Celková platba této vybrané skupině bude výrazně nižší, než byla úroveň v době, kdy byl v roce 2013 oznámen náš současný systém. Tyto změny našich zásad týkajících se spolupráce s odborníky ve zdravotnictví jsou okamžitě účinné, vztahují se na divize GSK Pharmaceuticals, Vaccines a ViiV Healthcare a jsou v plném souladu s platnými předpisy a zákony.

Zveřejnění plateb, které provádíme na HCP

Zůstáváme odhodláni zveřejňovat platby odborníkům ve zdravotnictví a hodláme rozšířit naše hlášení o platbách na jednotlivé lékaře. Již nyní zveřejňujeme platby lékařům na 32 trzích po celé Evropě (včetně Ruska a Ukrajiny), stejně jako v Austrálii, Japonsku a USA za aktivity jako jsou advisory boardy, vědecká sympozia či průzkumy trhu. Od roku 2019 budeme na těch trzích, kde je to zákonem umožněno, vykazovat individuální platby lékařům za jejich účast na vzdělávacích akcích, vystupování jménem GSK nebo za účast na advisory boardech. Pokud není zveřejnění jednotlivých úrovní právně povoleno, budeme i nadále vykazovat souhrnné platby.

Náš závazek

Mnoho let jsme se snažili ukázat, že vždy, když mluvíme s lékařem, zdravotní sestrou nebo jiným zdravotnickým pracovníkem, je to vždy v zájmu pacientů. Chápeme, že naše role při poskytování nových údajů a informací o našich léčivých přípravcích musí být jasná a bez rizika střetu zájmů. Domníváme se, že transparentní vědecký dialog a angažovanost s odborníky je v zájmu všech, kteří pracují na vývoji nových léků, zlepšují klinickou praxi a péči o pacienty. To jsou zásady, které podporují naši politiku angažovanosti odborníků ve zdravotnictví, a my jim zůstáváme plně odhodláni.

Více informací

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.