Dr Hal Barron

Hal do GSK přišel na pozici ředitele pro vědu (Chief Scientific Officer) a prezidenta pro výzkum a vývoj v lednu 2018. Je členem představenstva a vedení společnosti (CET).

Do té doby působil jako prezident pro výzkum a vývoj ve společnosti Calico (California Life Company). Ještě předtím byl výkonným viceprezidentem, ředitelem globálního vývoje produktů a ředitelem pro medicínské otázky společnosti Roche a odpovídal za veškeré výrobky ze společného portfolia Roche a Genentech. Ve společnosti Genentech zastával pozici senior viceprezidenta pro vývoj a ředitele pro medicínské otázky.

Hal má bakalářský titul z fyziky z Washington University v St. Louis, lékařské vzdělání získal na Yale University. Vzdělání v oboru kardiologie a interní medicíny absolvoval na University of California v San Francisku.

Je držitelem několika patentů za práce na téma trombóza a angiogeneze. V recenzovaných odborných časopisech publikoval více než 90 článků.

Přečtěte si také tiskovou zprávu na webu gsk.com.