Mise a strategie

V roce 2016 věnovala společnost GSK na realizaci veřejně prospěšných aktivit a programů zaměřených na podporu komunit více než 210 milionů liber.

Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Firma se zaměřuje na tři strategické priority, jejichž cílem je zvýšení růstu, snižování rizik a v dlouhodobém měřítku i zlepšení našeho finančního potenciálu. Těmito prioritami jsou: Růst diverzifikovaného globálního podniku, dodávání více hodnotných produktů a zjednodušení provozního modelu.

Pokud budou naše provozy odpovědné a pokud zajistíme, aby naše hodnoty byly součástí naší kultury a rozhodování, pomůžeme tím lepšímu naplnění očekávání společnosti.

Shrnutí Výroční zprávy za rok 2016 v angličtině naleznete na tomto odkazu*.

Společenská odpovědnost

Hodnoty GSK: Transparentní chování, Péče o zaměstnance a komunitu, Šetrné zacházení s přírodními zdroji, Zdraví pro všechny. 

GSK pomáhá

Jednou z našich hlavních priorit je pomáhat komunitě, ve které podnikáme a ve které žijí naši zaměstnanci. 

Budování mnohostranné, rozvětvené společnosti

Náš cíl

Vytváříme vyváženější podnikové a produktové portfolio, které dokáže zajistit trvale udržitelný růst prodeje. To je založeno na našich třech obchodních oblastech, kterými jsou: Léčivé přípravky na předpis, vakcíny a volně prodejné produkty pro zdravotní péči. 

Nejdůležitější body

  • V březnu 2015 jsme získali divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. 

Nabídnout více hodnotných produktů

Náš cíl

Naší organizaci v oblasti výzkumu a vývoje jsme proměnili tak, aby dokázala trvale dodávat produkty nabízející hodnotná zlepšení léčby pro pacienty i poskytovatele zdravotní péče.

To je zdůrazněno zaměřením na zvyšování produktivity a míry návratnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

Nejdůležitější body

  • okolo 40 léků ve fázi II/III vývoje

Zjednodušení provozního modelu

Náš cíl

S tím, jak se naše firma neustále vyvíjí, měníme i způsob našeho fungování, abychom společnost zpřehlednili a zvýšili její efektivitu.

Tím uvolňujeme zdroje pro další investice na jiných místech ve společnosti. 

Odpovědné podnikání

Náš cíl

Být odpovědným podnikem je stěžejním bodem naší strategie a to, jak jsme v tom úspěšní, je stejně důležité jako to, čeho dosáhneme. Když zajistíme, aby naše hodnoty byly součástí naší kultury a rozhodování, pomůžeme tím k lepšímu naplnění očekávání komunity, ve které podnikáme. 

Nejdůležitější body

  • 60% nárůst objemu léků dodaných do nejméně rozvinutých zemí od roku 2010
  • 1. farmaceutická společnost, která podepsala kampaň týkající se klinického výzkumu AllTrials 

Dne 2. března 2015 jsme dokončili třístrannou transakci se společností Novartis, která reformuje naši společnost.

Získali jsme divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. Díky podstatnému posílení divize vakcín a volně prodejných produktů Consumer Healthcare můžeme našim pacientům a spotřebitelům přinášet značné výhody a zvýšit hodnotu firmy. Kromě toho společnost Novartis získala námi prodávané onkologické portfolio. 

Více informací

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.