Jak vytváříme hodnoty

Náš úspěch závisí na naší schopnosti zkoumat a vyvíjet inovativní produkty pro péči o zdraví a učinit je dostupné co možná nejvíce lidem.

Naším posláním je zlepšovat kvalitu lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. 

Naše zdroje

Abychom realizovali naše poslání, musíme nastavit všechny naše zdroje podle našich strategických priorit.

Jsme závislí na zkušenostech a nadšení našich 100 tisíc zaměstnanců, abychom si osvojili nové způsoby práce a vytvořili partnerství, které může nabídnout nové pohledy na to, jak nejlépe bojovat s novými výzvami ve světové péči o zdraví.

Očekáváme, že každý bude mít při svém rozhodování v centru pozornosti naše hodnoty. To znamená jednat transparentně, čestně, s respektem a klást zájmy pacientů a spotřebitelů na první místo. Způsob, jakým dosáhneme úspěchu, je právě tak důležitý, jako to, čeho dosáhneme.

Dosáhli jsme pokroků v rámci našich strategických priorit ustanovených v roce 2008 - tedy aby rostl diverzifikovaný globální obchod, abychom dodávali více hodnotných výrobků a zjednodušili náš provozní model. 

Naše podnikání

Jsme globální farmaceutická společnost působící ve třech hlavních oblastech - léčivé přípravky na předpis, vakcíny a volně prodejné produkty pro zdravotní péči. 

Náš provozní model

Inovace je klíčem k našemu úspěchu, kdy jsme přeměnili naši výzkumně-vývojovou organizaci během posledních let tak, aby byla agilnější. Od roku 2009 máme více schválených léčiv než kterákoliv jiná společnost v oblasti péče o zdraví a mnohem více jich máme ve vývoji.  Také jsme implementovali různé cesty podpory výzkumu a vývoje, na příklad zpřístupněním našich odborností, našich zařízení a také některého našeho duševního vlastnictví pro spolupráci s více než 3000 externími organizacemi.

Aby se tyto inovace dostaly k pacientům a spotřebitelům, vyrábíme miliardy výrobků v souladu s nejvyššími standardy kvality a dodáváme je do více než 150 zemí celého světa.

Náš obchodní úspěch závisí na přítomnosti na daném trhu, na porozumění zákazníkovi a na expanzním přístupu. Snažíme se, aby naše výrobky byly přístupné pro země se všemi úrovněmi HDP a rozvoje. V nejméně rozvinutých zemích to zahrnuje snížení cen na úroveň 25 % ceny na rozvinutých trzích a snížení cen prostřednictvím velkoobjemových kontraktů. Na rozvinutých trzích jsme průkopníci v nových přístupech v refundacích s cílem rozšířit přístup k našim novějším léčivům a stanovit jejich cenu na či pod aktuálním režimem. 

Výstupy

Z vývoje inovativních výrobků a maximalizování přístupu k nim těží přímo pacienti a spotřebitelé.

Provedeme-li to úspěšně, povede to k ziskovému a udržitelnému výkonu. Postupně nám to dovoluje generovat hodnotu a výnosy pro naše akcionáře a umožní nám to reinvestovat do podnikání tak, aby to i nadále přinášelo prospěch pacientům a spotřebitelům. Zdraví lidé a jejich společenství jsou totiž základem pro vybudování silných a udržitelných společností. Hodnotu tvoříme také přímými a nepřímými ekonomickými a sociálními příspěvky v zemích, kde působíme, prostřednictvím daní, zaměstnávání a charitativní podpory. 

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.