Kontaktní údaje k ochraně osobních údajů

Informace o společnostech GSK v zemích EHP a ve Švýcarsku, z nichž každá působí jako správce údajů, jsou uvedeny níže v textu. Pokud si přejete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů GSK nebo některou z uvedených společností GSK, využijte k tomu prosím uvedené kontaktní informace. 

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv na ochranu osobních údajů, jak jsou zakotvena v příslušné legislativě, přečtěte si prosím nejprve upozornění o ochraně osobních údajů, které jsme vám poskytli, když jste nám své osobní údaje sdělovali. Příslušné kontaktní informace obvykle najdete v oddílu s názvem „Vaše práva“.

Kontaktní údaje k ochraně osobních údajů jsou k dispozici zde: https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/*

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.