Jak postupovat při podezření na padělek

V případě dotazů týkajících se fungování a principů vyplývajících z požadavků Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků, tzv. "protipadělkové nařízení či FMD" se prosím obraťte na pracovníky Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (https://www.czmvo.cz/en/about-us/), případně na pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (http://www.sukl.cz/).

V případě dotazů týkajících se ověření pravosti balení léčivého přípravku skupiny GSK/ViiV kontaktujte, prosím, recepci GSK telefonicky +420 222 001 111 v pracovních hodinách (8-16 hod) nebo zašlete dotaz prostřednictvím e-mailu: cz.info@gsk.com.

V případě dotazů týkajících se ověření pravosti balení léčivého přípravku skupiny GSK/ViiV mimo pracovní dobu, prosím, pište své požadavky na výše uvedenou e-mailovou adresu.

ZINC CZ/COM/0006/19, připraveno v únoru 2019