Spolupráce se studenty

Společnost GSK Česká republika nabízí možnost krátkodobých internship programů studentům vysokých škol z celého světa. Během 6-10 týdenního programu se student seznámí s chodem vybraného oddělení, jeho základní agendou, procesy, a spolupracuje s týmem na realizaci skutečného, živého projektu.

Společnost GSK se umístila na 2. místě v soutěži Zaměstnavatel roku 2017
Podařilo se nám tak obhájit 2. místo ve stejné soutěži v kategorii firem do 500 zaměstnanců v regionu Praha. Řadíme se tedy k absolutní špičce mezi zaměstnavateli v ČR. Celostátní žebříček sestavila porota na základě srovnání všech oceněných zaměstnavatelů ze všech 14 regionů České republiky. Srovnávali jsme se tedy s dalšími více než 40 již oceněnými firmami, které se na regionální úrovni umístily na prvním, druhém nebo třetím místě. 

Internship

Internship programy probíhají zpravidla v letním období, vždy však záleží na individuální dohodě studenta, HR garanta a vybraného oddělení.

Wendy Fang a Dillon Thomas, absolventi letošního letního internship programu na Anglo-americké vysoké škole, hodnotí svou zkušenost v týmu marketingové podpory oddělení vakcín takto: 

„Na začátku jsem vůbec netušil, co mám od programu očekávat, čím se přesně budu zabývat, jak probíhá marketing pro takovou oblast, jako jsou vakcíny. První týden byl ohromující, byl to takový zátěžový rychlokurz do tématu vakcín, a to navíc v prostředí cizí země. Pak už jsem se do týmu zařadil poměrně rychle. Nejvíc jsem ocenil možnost doprovázet sales specialisty při jejich návštěvách za lékaři, vidět jejich vzájemnou interakci, slyšet argumenty pro a proti. Díky internshipu jsem získal vhled do praxe marketingu v tak složité oblasti jako je zdravotní péče a jsem za tuto příležitost velmi vděčný.“

„Já a můj kolega jsme byli během internship programu pověřeni dvěma projekty. První se týkal analýzy českého trhu vakcín, kam GSK přicházela s novou kampaní, druhý byl pak zaměřen na průzkum chování českých spotřebitelů v online prostředí v oblasti vakcinace se zvláštním zaměřením na chování matek s malými dětmi. Na obou projektech jsme spolupracovali přímo s členy týmu a závěry z obou z nich se využívají v praxi, je velmi naplňující vědět, že má vaše práce reálný pozitivní dopad. Během práce na projektu jsme se zúčastnili řady meetingů, průzkumů i návštěv zdravotnických specialistů přímo v terénu, měli jsme možnost poznat skutečnou práci odborníků z řad poradců i lékařů. Pro mě osobně bylo největším přínosem ohromné množství informací a jejich propojení s praxí, takovou zkušenost jen teoretickým studiem nelze získat.“

Trainee

Studenti vysokých škol, kteří chtějí získávat cenné praktické zkušenosti již během studia, se mohou hlásit do společnosti GSK na trainee pozice v nejrůznějších odděleních od marketingu a sales, přes finance až po HR. Čeká je náročná a zodpovědná práce v prostředí úspěšné mezinárodní farmaceutické společnosti, pověření řadou zajímavých projektů a přátelský profesionální kolektiv. Nabídky trainee pozic vycházejí z aktuální potřeby každého oddělení, v případě zájmu sledujte aktuální výpis volných pozic.