Rachel, Business operations, Velká Británie

Rachel, globální ředitelka pro nákup, pracuje v britské centrále GSK a vede desetičlenný tým. V čem je háček? Každý člen týmu působí v jiné zemi. V této části „Poznejte naše manažery“ nám přiblíží své manažerské zkušenosti s mezinárodní příchutí.

Rachel, globální ředitelka pro nákup, Velká Británie

Co o Rachel říkají členové týmu

„Jednou z Racheliných skutečných předností je její schopnost formovat ostatní. Tím, že mi pokládá náročné, provokativní otázky, a nutí mě tak řešit problémy samostatně, přispěla zásadním způsobem k rozvoji mého strategického a kritického myšlení. Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že to bylo to nejlepší, co mohla pro mou sebedůvěru udělat.“

- Michael, program Future Leaders

Co vás na manažerské práci baví nejvíc?

Když si vzpomenu na den, kdy jsem přišla do GSK, pořád ještě si pamatuji, jak jsem byla nervózní. Manažerské role jsem zastávala už předtím, ale jenom v mnohem menších firmách. Podnik s globální působností, významné společenské poslání, nová kultura a firemní jazyk – to byla pro mě velká změna. Vzpomínám si, že jsem si v duchu říkala: Jsem pro tuhle práci opravdu dost dobrá?

Za těch devět let jsem ušla dlouhou cestu a za mnohé z úspěchů, kterých jsem dosáhla, vděčím svým nadřízeným, kteří mi věřili a na každém kroku této cesty mě podporovali. Jako nadřízené mi největší uspokojení přináší právě tato zkušenost – to, že poznávám nové lidi, dozvídám se, co je motivuje, a pak sleduji, jak rostou jejich schopnosti a sebedůvěra.

Co je největším ponaučením, kterého se vám jako manažerce dostalo?

Existuje jedno staré přísloví, ve kterém se praví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“ Často je možná rychlejší a snazší udělat nějaký úkol sám, ale pokud to tak budete dělat pořád a úkolem nikoho nepověříte, pak také nikomu nepomůžete. Chcete-li si lidi vychovat, a zvýšit tak produktivitu v týmu, musíte někdy přistoupit na pomalejší tempo, abyste mohli z dlouhodobého hlediska zrychlit.

Jak dokážete zvládnout různé názory a různé osobnosti?

Zjistila jsem, že základem je budování vzájemné důvěry a úcty. Hodně si zakládám na faktech, ale vím, že ne všichni uvažují stejně. Kdybych vedla tým lidí, kteří jsou stejní jako já, vím, že bychom nebyli tak efektivní.

Obdivuji členy svého týmu pro jejich jedinečné vlastnosti. Jeden je například neustále optimistický, v telefonu celý září a skvěle rozvíjí vztahy s ostatními. Další je pozoruhodně motivovaný, soustředěný a dotáhne věci do konce. Je třeba všechny tyto rozdíly přijmout a učit se jeden od druhého.

V čem je řízení mezinárodního týmu nejobtížnější?

Když vedete tým, jehož členové hovoří různými rodnými jazyky a pocházejí z různých prostředí a kultur, žádné dva dny nejsou úplně stejné. Nedávno jsme uzavřeli smlouvu s novou cestovní kanceláří zajišťující služby pro celou GSK. Realizace celého projektu však byla velmi složitá, protože poprvé přecházíme z místního modelu na globální.

Zajišťování obchodních cest je oblast, která je pro řadu členů našeho týmu zcela nová, v různých regionech má svá specifika a je často také spojená s emocemi. Je to zkouška naší schopnosti si navzájem naslouchat a skutečně pochopit, v čem spočívá problém. Je to dobré i pro mě, protože mi to dává každý den příležitost zdokonalit si komunikační, koučinkové a mentorské dovednosti.

„Je to zkouška naší schopnosti si navzájem naslouchat a dává mi to každý den příležitost zdokonalit si komunikační, koučinkové a mentorské dovednosti.“

Jak mohou členové globálního týmu mezi sebou navázat těsné vztahy?

Řízení na dálku je velmi odlišné od řízení týmu působícího na jednom místě. V současné době vedu tým deseti lidí, kteří se nacházejí v deseti různých zemích a sedmi různých časových pásmech. To znamená, že jsme závislí na flexibilitě a technologiích.

Pravidelně pořádáme týmové videokonference, jednání ve formátu jeden na jednoho, máme také týmovou skupinu WhatsApp a já uplatňuji politiku otevřených dveří ve virtuálním prostředí. Neformální rozhovory, i když jen na dálku, považuji za stejně důležité jako strukturovaná jednání jeden na jednoho zaměřená na konkrétní úkol.

Opravdu mě těší, že na to, že jsme se jako tým vlastně nikdy předtím nesešli na jednom místě, spolupracujeme navzájem velmi úzce. Své kolegy v jiných zemích znám stejně dobře jako kolegy ve své kanceláři – někdy možná ještě lépe!