Lindsay, oddělení výzkumu a vývoje, Velká Británie

Lindsay, který působí v rámci oddělení výzkumu a vývoje jako Head of Digital, Data & Analytics pro oblast respiračních onemocnění, si s námi povídal o své kariéře a také tom, jak se dostal od rokenrolu ke zdravotnictví.

Lindsay působí v rámci oddělení výzkumu a vývoje jako vedoucí jednotky pro digitální data a analytiku pro léčbu respiračních onemocnění

Na někoho, kdo pracuje ve zdravotnictví, mám za sebou velice nezvyklou profesní dráhu. Původně jsem začínal v hudebním průmyslu jako studiový hudebník, zvukař a producent. Později jsem se stal jedním za zakládajících členů britské hudební skupiny „Tin Tin Out“. Koncem 90. let jsme měli několik hitů a v roce 1999 jsme získali cenu Ivora Novella.

Když jsem se začal blížit ke třicítce, nastal čas na změnu a začal jsem pracovat jako sportovní trenér. To mě motivovalo ke studiu fyziologie člověka a ve spojení se zájmem o matematiku a počítače mě to nakonec přivedlo k nově vznikajícímu oboru systémové biologie.

Vždycky mě zajímalo, jak mohou technika a výpočetní modelování dat přispět k lepšímu porozumění lidské fyziologii. Právě tomu jsem se věnoval na londýnské King’s College předtím, než jsem nastoupil do společnosti GSK.

Inovace, které pomáhají lidem lépe dýchat

Technický pokrok, který s sebou přinesl propojená zařízení, která s lidmi a také mezi sebou dokáží vzájemně komunikovat, nám dovoluje zkoumat výhody, jaké může tato míra propojenosti přinést pacientům.

Bez ohledu na to, jestli je problém, který řešíme, odborný (například identifikace biologického cíle) nebo provozní (například, jak získat konkrétní informaci ze stovek dokumentů), máme k dispozici nástroje a technologie, které nám pomáhají takovéto problémy vyřešit. A právě na to se v rámci oddělení výzkumu a vývoje zaměřuje jednotka pro digitální data a analytiku (Digital Data & Analytics – DDA) pro léčbu respiračních onemocnění, v jejímž čele stojím.

Lindsay při práci na pracovišti Stevenage v britském Hertfordshire

Úlohou respirační jednotky DDA je soustřeďovat pod jednou střechou veškeré digitální činnosti týkající se respiračních produktů společně s odbornými skupinami na zpracování dat. To nám umožňuje využít veškerý dostupný potenciál a vytěžit maximum ze synergií, které tyto dvě zásadně důležité oblasti skýtají. Naše jednotka hledá způsoby, jak kreativně využít technologie, abychom přinášeli hodnotu společnosti GSK i pacientům.

Tyto nové technologie dokonce již využíváme. Jedním z příkladů je využití našich znalostí v oblasti respiračních inhalátorů, které nám v rámci klinických hodnocení umožňují sledovat, jakým způsobem pacienti léky užívají. Technologie, kterou používáme, funguje se svolením pacienta automaticky a zaznamenává, kdy byl inhalátor použit, a získané údaje odesílá bezdrátově v reálném čase na vzdálené datové úložiště.

Díky této technologii jsme v rámci klinických hodnocení nejen schopni zjistit, kdy si pacient daný lék bere, ale s dalším rozvojem technologie budeme možná schopni také sledovat, zda se stav biomarkerů charakterizujících vývoj onemocnění zlepšil nebo zda pacient musel užívat ještě jiné léky. Předpokládáme, že nám tyto indikátory dostupné v reálném čase v budoucnu dovolí lépe předvídat, účinněji testovat naše hypotézy a průběžně upravovat léčbu.

Pro mě není důležité jen to, že používáme úžasné nástroje, ale především to, že je používáme k něčemu, co přináší pacientům prospěch.

Strojové učení

Můj tým používá strojové učení (machine learning) při výběru pacientů a také při zpracování předpovědí mortality a výběru dílčích populací, na kterých provádíme klinická hodnocení. První zkušenosti, které jsme doposud získali, jsou velmi pozitivní. Věříme, že takto použité strojové učení nám umožní provádět menší studie nebo zlepšit naše vyhlídky na úspěch v pozdních fázích studií.

Další oblastí, kterou testujeme, je použití platformy pro dechovou biopsii  kterou jsme začlenili do programu klinického vývoje v rámci zkoumání léků vyvíjených ke zmírnění příznaků CHOPN. Platforma bude použita k zachycení těkavých organických sloučenin v dechu, které vznikají při látkové přeměně a přímo souvisejí s aktivitou onemocnění. Jedná se tedy o zcela neinvazivní analýzu. To nám pomůže posoudit, zda je možné rozpoznat vhodné pacienty pro zvolený typ léčby.

Spolupráce při zavádění inovací

Když jsem v GSK začal poprvé pracovat, byl jsem překvapen kulturou spolupráce, která zde existovala. Teď už ale vím, že tato kultura vychází ze společného hlavního poslání, kterým je dělat vše v zájmu pacienta. To přispívá k otevřené a transparentní spolupráci uvnitř i vně společnosti, která je velmi důležitá, když se snažíme vyřešit nesmírně složité problémy týkající se onemocnění a analyzovat složité datové soubory.

Od rokenrolu až ke zdravotní péči

I když se moje kariéra vyvíjela dost neobvyklým způsobem, jsem na místě, na kterém jsem nakonec skončil, velice šťastný a práce mě naplňuje. Mým cílem je pomoci urychlit rozhodovací procesy v oblasti výzkumu a vývoje nových léků pro pacienty s respiračními onemocněními. Jsem rád, že mám možnost používat tyto nové nástroje a technologie k neuvěřitelně dobrým účelům.

Jsem rád, že se mohu podílet na výzkumu a vývoji léků na respirační onemocnění, které promění životy pacientů a jejich rodin. Těžko si představit, že by mě mohlo něco naplňovat víc.