Zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky zaměstnanců

Bezpečnost, zdraví a spokojenost našich zaměstnanců jsou pro nás stejně důležité jako zdraví našich pacientů a spotřebitelů, kteří se spoléhají na naše léčivé přípravky, vakcíny a volně prodejné léčivé přípravky.

V oblasti bezpečnosti a zdraví zaměstnanců se nespokojujeme jen s tradičním přístupem – i když zůstává i nadále základem toho, co děláme – ale soustřeďujeme se i na klíčové aspekty zdraví a spokojenosti zaměstnanců, jako jsou např. práce s energií, odolnost a poskytujeme také bezprecedentní přístup k preventivním zdravotním službám ve všech zemích, kde působíme. 

Bezpečnost pro naše zaměstnance

Je naší odpovědností zajistit, aby naši lidé neutrpěli v práci fyzickou újmu, a bezpečnost je nedílnou součástí naší firemní kultury. Pro dosažení tohoto cíle se soustředíme na prevenci nehod ještě předtím, než k nim dojde, a dbáme na pořádání vzdělávacích a osvětových aktivit ohledně hlavních rizik v rámci jednotlivých pracovních činností.

Zásadní je pro nás zajistit bezpečnost našich zaměstnanců na pracovišti i na cestách. Máme zavedeny celofiremní programy, které podporují témata vysokých bezpečnostních standardů, otevřené komunikace, řízení rizik a zapojení všech zaměstnanců. 

Spokojenost našich zaměstnanců

Víme, že odolnost zaměstnanců může ovlivnit velká škála faktorů, od pracovního vytížení až po stres v osobním životě. Naše snaha o prosazování spokojenosti zaměstnanců se zaměřuje na zajišťování podpory, kterou naši lidé potřebují pro doplňování energie a zvládání stresu.

Nabízíme řadu speciálních programů pro zdraví, spokojenost zaměstnanců a podpůrných služeb. Například součástí našeho programu Energie pro výkonnost jsou osobní a týmové workshopy či vzdělávací kurzy, které pomáhají zaměstnancům udržet si soustředěnost, dostatek energie a produktivitu v práci i doma.

Jdeme o jeden krok dále než jiné mezinárodní společnosti. Prostřednictvím programu Partnerství pro prevenci poskytujeme i komplexní preventivní zdravotní péči všem našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. 

Ochrana životního prostředí

Tvrdě pracujeme na omezování vlivu firmy na životní prostředí i přes růst naší obchodní činnosti, abychom mohli výhody výrobků GSK nabídnout většímu počtu pacientů a zákazníků z celého světa. Naše strategie ochrany životního prostředí stanoví ambiciózní dlouhodobý cíl pro celou společnost, konkrétně snížit uhlíkovou stopu do roku 2050 na úroveň „carbon neutral“.

Stanovili jsme si ambiciózní cíle v oblasti snižování obsahu uhlíku, spotřeby vody a odpadu v rámci celé firmy – od nákupu surovin, vlivů našich vlastních laboratoří a továren, až po použití a likvidaci našich výrobků pacienty a spotřebiteli. Účinnějším využíváním zdrojů a spoluprací s ostatními na řešení těchto úkolů můžeme snížit náklady, zvýšit konkurenceschopnost a omezit dopady naší činnosti na životní prostředí.