Rozvoj našich lidí

Snažíme se přilákat a udržujeme si nejtalentovanější lidi tak, že investujeme do vzdělávání a rozvoje, který je připravený přesně podle jejich potřeb a vychází z jejich silných stránek. Díky našemu přístupu k rozvoji manažerských dovedností se naši manažeři učí, jak motivovat členy týmu, aby dosahovali co nejlepších výsledků.

Ve společnosti GSK si ceníme jak odborné specializace, tak i širokých znalostí a zkušeností. Věříme, že kariérní postup by měl být flexibilní a přizpůsobitelný tak, aby odpovídal budoucím potřebám společnosti a zároveň silným stránkám a cílům našich zaměstnanců. Pro nás je kariérní rozvoj založen na budování zkušeností a schopností a není definován výhradně povýšením a pokrokem. 

Vzdělávací příležitosti

Domníváme se, že některé zkušenosti přispívají k učení a osobnímu rozvoji více než jiné. Pokud se na tyto příležitosti zaměříme plánovaně, pomůže to Vašemu profesnímu rozvoji. Na vzdělávání se díváme takto:

  • Praktické pracovní zkušenosti – Asi 70 % našeho učení a rozvoje je zajištěno prostřednictvím praktických pracovních zkušeností. Pravidelné rozhovory s Vaším nadřízeným pomohou identifikovat oblasti, ve kterých se můžete dále rozvíjet tím, že se rozšíří odpovědností Vaší role nebo se budete účastnit nových projektů. V rámci procesu průběžného rozvoje se se svým manažerem dohodnete na rozvojových cílech, takže snadněji dosáhnete svého plného potenciálu.
  • Rozvojové vztahy – Rozvojové vztahy tvoří asi 20 % našeho učení a rozvoje. V GSK podporujeme příležitosti, při kterých se Vám dostane podpory a zpětné vazby prostřednictvím koučování, mentoringu a zpětné vazby přímo od nadřízeného a kolegů.
  • Formální rozvoj – Asi 10 % učení a rozvoje je u nás zajištěno formálním rozvojem – například e-learning, kurzy, prezenční školení, články a knihy. Pro Váš rozvoj poskytujeme on-line podporu, nástroje pro sebehodnocení a další zdroje.

Abyste mohli své dovednosti rozvíjet v GSK naplno, očekáváme od vašeho nadřízeného, že společně s Vámi identifikuje oblasti, na které byste se měli zaměřit, a bude Vás při plnění výkonnostních a rozvojových cílů podporovat. 

Individuální podpora

Podstatnou součástí kariérního rozvoje v GSK jsou pravidelné, otevřené a upřímné rozhovory o výkonnosti a plánování dalšího rozvoje s nadřízeným. Tyto diskuze se zaměří na Vaše aspirace, dovednosti, zkušenosti a rozvojové potřeby. Poskytneme Vám podporu, kterou potřebujete, abyste dosahovali nejlepších výsledků a rozvíjeli se profesně i osobnostně. 

Rozmanité profesní dráhy

Je důležité mít na paměti, že kariéra může nabrat mnoho různých směrů a jejím základem je flexibilita. Pro náš společný úspěch je třeba využívat Vašich silných stránek, motivace a zároveň naplňovat potřeby naší společnosti.

Kariérní rozvoj je založen na získávání zkušeností a schopností pro budoucnost. V konečném důsledku kariéra závisí na trvalém dosahování výsledků a naplňování hodnot a očekávání společnosti GSK.

Váš přínos, rozvoj dovedností a vášeň budou významnými faktory Vaší kariéry v GSK.