Pomoc komunitám

Dobrovolnictví našich zaměstnanců je pro nás velmi důležité. Povzbuzujeme proto naše zaměstnance, aby pomáhali místním komunitám – a k tomu jim nabízíme rozsáhlou podporu.

Těší nás, že můžeme podporovat komunity a podílet se na charitativních činnostech. Ale dobrovolnická činnost zaměstnanců není jen o poskytování pomoci druhým. Našim zaměstnancům pomáhá získávat nové zkušenosti, zážitky, dovednosti a v mnoha případech i hlouběji porozumět potřebám pacientů. 

Orange Day

Spuštěním akce Orange Day chceme našim zaměstnancům dávat každoročně jeden den placeného volna, v němž budou moci dobrovolně pracovat pro dobrou věc. Zaměstnanci po celém světě podporují široký okruh neziskových organizací a projektů, včetně práce v místních školách, útulcích pro bezdomovce, zahradách komunitních zařízení, pečovatelských domech a komunitách postižených živelnými pohromami. 

Partnerství dobrovolníků PULSE

Partnerství dobrovolníků PULSE (PULSE Volunteer Partnership) je iniciativa podporující dobrovolnictví na základě dovedností. V rámci iniciativy PULSE jsou motivovaní zaměstnanci přiřazováni na tříměsíční nebo šestiměsíční plný úvazek do neziskové organizace doma nebo v zahraničí, kde přispívají svými odbornými znalostmi a dovednostmi při řešení výzev v oblasti zdravotní péče.

Program byl spuštěn v roce 2009 a do konce roku 2016 pomohlo 650 dobrovolníků z 60 zemí 110 neziskovým organizacím. Naši lidé pracovali na zajištění dostupnosti zdravotní péče a řeší problémy postihující děti, což odpovídá kvalifikovaným službám v hodnotě 30 milionů liber. Program PULSE umožňuje našim zaměstnancům pracovat na plný úvazek v neziskových organizacích, kde mohou využívat své odborné znalosti a poznatky pro dobro příslušné organizace a společnosti.

Chcete-li se dočíst víc o zkušenostech našich zaměstnanců, kteří se zúčastnili programu PULSE, podívejte se na stránku projektu*.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.