Naše kultura a hodnoty

Naše hlavní hodnoty jsou zaměření na pacienta, integrita, respekt k lidem a transparentnost. Od svých zaměstnanců očekáváme, že budou sdílet naše hodnoty a vždy se budou chovat transparentně a s integritou.

Chceme, aby naše hodnoty byly základem každého našeho rozhodnutí. Chování našich manažerů, vzdělávání a odměňování nejen za výsledky, ale i za to, jakým způsobem jich dosahujeme – to všechno přispívá k naplňování našich hodnot. Chceme, aby všichni v GSK byli hrdí na svou práci, na společnost, pro kterou pracují, a na svůj přínos. 

Zaměření na pacienta

Soustředíme se na jednotlivce a snažíme se pacientům a zákazníkům přinášet jen to nejlepší. Zavázali jsme se při své práci dodržovat ty nejvyšší standardy etické lékařské praxe a řízení. Vedle toho usilujeme o efektivní a odpovědně řízený dodavatelský řetězec, který je základem pro zajišťování kvalitních léčiv a výrobků pro pacienty a spotřebitele.

Za tímto účelem spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky na zlepšování zdravotnické péče či při hledání nových léčiv a vakcín. Respekt si vysloužíme pouze tak, že se budeme svědomitě dívat na různé problémy očima jiných a budeme našim zákazníkům dodávat výrobky, které jim opravdu pomohou.

Chceme toho dosáhnout prostřednictvím:

 • Zaměření na potřeby pacienta a spotřebitele při výzkumu
 • Stanovení bezpečnosti pacientů/spotřebitelů jako hlavní priority
 • Zajištění kvality výrobků a spolehlivosti dodávek 

Integrita

Zavázali jsme se postupovat s absolutní integritou. Základem každého rozhodnutí musí být prospěch pro pacienty a spotřebitele. Tím prokazujeme integritu přímo v praxi, na všech úrovních, každý den.

Pokud chceme dosahovat standardů, které jsou od nás očekávány, musíme při veškeré interakci:

 • Postupovat poctivě v mezích zákona, v duchu legislativy a všech předpisů
 • Vyzývat zaměstnance, aby se ozvali, pokud se jim něco nezdá nebo něco neodpovídá našim hodnotám
 • Přijímat realistické závazky a dodržovat sliby
 • Hledat principy, ne skuliny
 • Podporovat zaměstnance, aby při jakýchkoliv pochybnostech vyhledali pomoc 

Respekt k lidem

Inspirujeme naše kolegy a snažíme se, aby naplno využili svého potenciálu a dosáhli velkých věcí. Základem je naše firemní kultura, vycházející z následujících předpokladů:

 • Dbáme na to, aby naše pracoviště bylo bezpečné a nedocházelo na něm k jakémukoli obtěžování či šikaně
 • Aktivně vyhledáváme, oceňujeme a čerpáme z odlišných znalostí, pohledů, zkušeností a stylů v naší globální komunitě zaměstnanců
 • Vytváříme atmosféru důvěry, ve které je možné ozvat se s vlastními obavami 

Transparentnost

Rozvoj našich obchodních činností jde ruku v ruce i s vývojem naší firemní kultury. Transparentnost je jejím základním stavebním kamenem. Pro nás to znamená, že čestně říkáme, co děláme, jak to děláme a jakým úkolům při tom čelíme. Jsme přístupní kritice, diskusím a chceme nadále svou práci zlepšovat tak, aby se v ní odrážely naše hodnoty.

V praxi to znamená, že:

 • Dbáme na to, aby vše, co řekneme nebo napíšeme, bylo čestné a upřímné, ne zavádějící a neúplné
 • Poskytujeme včasné, relevantní a přesné informace
 • Prokazujeme vlastní přesvědčení a přijímáme odpovědnost
 • Urgentní a důležité informace předáváme včas na příslušná místa