Prodej a marketing

Prodej a marketing je významnou součástí našich obchodních oblastí - Léčivých přípravků, vakcín a volně prodejných produktů pro spotřebitele. Jeho úkolem je v podstatě prodávat naše výrobky. To může znamenat uvedení vakcín na rozvíjející se trhy, marketing našich léků, identifikaci nových příležitostí pro výzkum a vývoj nebo snahu směřující k tomu, aby naše spotřebitelské značky byly pro zákazníky první volbou.

Dostupné pozice

Prodej a marketing nabízí absolventům i zkušeným profesionálům na všech úrovních mnoho příležitostí. Typické pracovní pozice jsou manažeři zákazníků, obchodní specialisté, marketingoví specialisté, portfolio manažeři či tržní analytici.

Potřebujeme lidi jak pro místní trhy, tak na globální úrovni. Může se jednat o práci v našich „Centrech excelence,“ které mimo jiné vytvářejí optimální obchodní strategie pro klíčové léčebné oblasti a kategorie. 

Práce v prodeji a marketingu

Prodej a marketing je vzrušující, rozvíjející se obor. Neustále se snažíme zlepšovat obchodní procesy, poskytovat pacientům a spotřebitelům vyšší hodnotu a urychlovat náš vlastní růst. Tato práce může být velmi rozmanitá. Součástí mnoha našich obchodních aktivit je komunikace s vládami, regulačními a zdravotnickými orgány.

Naše portfolio zahrnuje zavedené značky i nejnovější, inovativní léčiva. Jsme na své výrobky velmi pyšní. Pro naše odborníky, kteří přicházejí do styku se zákazníky, organizujeme specializovaná vědecká školení, při kterých jim podrobně představujeme naše léčiva a zdravotnické výrobky pro spotřebitele. Odměňujeme jejich schopnost navazovat a rozvíjet vztahy se zákazníky ve zdravotnictví i v maloobchodu. Jelikož řadíme zájmy pacientů a spotřebitelů na první místo, je práce v našem prodeji a marketingu mimořádně lákavou kariérní možností. 

Mám potřebnou způsobilost?

Věříme v odpovědnost. Dáváme našim lidem velké pravomoci a vytváříme si zásobárnu budoucích manažerů a lídrů. Potřebujeme tedy odhodlané lidi se strategickým myšlením, integritou a životním přístupem odpovídajícím našim hodnotám a chování. Měli byste být obchodně zdatní, ideálně se zájmem o zdravotnictví/vědu, s mimořádnou schopností navazovat a rozvíjet vztahy. Dále je důležité zaměření na výkonnost a schopnost reagovat na tržní změny. Na seniorní úrovni potřebujeme lidi, kteří umí vytvářet vizi pro pozitivní změny a inspirovat ostatní.