Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Bezpečnost léčiv

Bezpečnost léčivé látky je stejně důležitým atributem jako její účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací primárně založeno na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Nahlášené případy umožní odhalit vzácnější neočekávané nežádoucí účinky a kvantitativně zhodnotit očekávané nežádoucí účinky. Bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Případná podezření na nežádoucí účinky našich přípravků nám nahlaste písemně do mailboxu: cz.safety@gsk.com

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme v rámci vyřizování Vašich dotazů, stížností na kvalitu produktu nebo při nahlášení podezření na nežádoucí účinky a jiné bezpečnostní informace.

Prosíme, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, návyk, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, zjištěné interakce mezi přípravky, použití mimo SPC, přenos infekčního agens léčivem, podezření na distribuci padělků případně další informace týkající se bezpečnosti.

Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv*, jak je vyžadováno legislativou.

Vaše hlášení jsou zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah. 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200005, aktualizováno v únoru 2020