Vdechněte inhalátorům nový život

Program sběru a recyklace inhalátorů, který by měl snížit množství netříděného odpadu a emisí produkovaných farmaceutickým průmyslem

V České republice je ročně spotřebováno více než 3,5 milionů respiračních inhalátorů, což představuje více než 135 tun odpadu. Většina spotřebovaných nebo expirovaných inhalátorů však končí na skládce netříděného odpadu a zatěžuje životní prostředí. Spotřebované inhalátory obsahují nejen stopové prvky léčiva, ale v případě aerosolových variant i zbytky aerosolových náplní. Především díky těmto aerosolovým plynům zanechávají inhalátory na konci svého životního cyklu  významnou uhlíkovou stopu. V případě České republiky hovoříme o více než 19 tisících tunách CO2e (ekvivalent oteplování planety přepočítaný na CO2, který se používá pro vyjádření uhlíkové stopy). Pro jasnější představu je to množství emisí, které vznikne při jízdě 2 600 krát kolem rovníku Země vozem střední třídy o obsahu 1,4 l. 

V roce 2012 GSK rozjela pilotní projekt v USA a Velké Británii pod názvem Complete the Cycle, v rámci kterého nabízí lékárnám recyklaci použitých inhalátorů a vybraných jiných obalů používaných pro léky. Projekt navíc odhalil skutečnost, že ne všichni pacienti umějí správně a efektivně inhalátory používat. Více než 17 % vrácených inhalátorů bylo z části plných a 13 % inhalátorů se vrátilo nepoužitých. Na základě tohoto zjištění se od roku 2013 lékárníci věnují poradenství, jak správně inhalátory užívat. Projekt má tedy kromě ekologického kontextu i aspekt zdravotní gramotnosti.

Projekt přišel v roce 2013 i do České republiky pod názvem Vdechněte inhalátorům nový život. Na rozdíl od USA či Velké Británie jsou v České republice všechny obaly používané pro léky klasifikované po použití léků za nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad se musí dle zákona o odpadech povinně spalovat. Použité a expirované léky, tudíž i inhalátory, lze odevzdávat v lékárnách. Spalování zpět odevzdaných léků zajišťují pro lékárny většinou místní samosprávy.  
Choroby dýchacího ústrojí jako jsou astma nebo CHOPN patří v České republice k vůbec nejčastějším. Dle statistik jimi trpí až 2 miliony Čechů. Podle výzkumu, který pro GSK realizovala agentura STEM/MARK v lednu 2013, přitom až 93 % respondentů s diagnostikovanými dýchacími obtížemi uvedlo, že k jejich léčení používají respirační inhalátor. Bohužel se ve výzkumu také ukázalo, že více než 75 % inhalátorů vydaných v České republice končí v netříděném odpadu domácností. Pouze 25 % pacientů vrací použité inhalátory do lékáren. 

Česká podoba projektu tedy není zaměřena na recyklaci, ale na snížení množství netříděného odpadu, který použité inhalátory mohou představovat. Primárně se soustředíme na motivaci pacientů k tomu, aby neházeli inhalátory do odpadů, ale nosili zpět do lékáren a tím bylo zajištěno jejich spálení. V pilotních projektech ve Velké Británii totiž bylo zjištěno, že již při spalování inhalátorů se sníží jejich uhlíková stopa o 99% (nejsou zde započítány emise, které vznikají při přepravě do spaloven).  

GSK v České republice oslovila ke spolupráci Českou lékárnickou komoru, která sdružuje všechny lékárnice a lékárníky v České republice. Lékárny totiž hrají klíčovou roli v celém projektu. Informace o něm získávají pacienti přímo v lékárně při vyzvednutí svých léků. Lékárny, které se zapojí, monitorují, kolik inhalátorů se vrátí. Sběr inhalátorů se týká všech jejich variant (aerosolových i práškových) a jsou monitorovány všechny značky (nejen vyrobené společností GSK). Důležitá je spolupráce pacientů, kteří by měli inhalátory odevzdávat do lékáren odděleně od ostatních léků.

Pilotní projekt byl spuštěn 21. února 2013. Po 18 měsících se zapojilo více než 650 lékáren z celé České republiky (cca 20 % z celkového počtu lékáren) a do lékáren bylo vráceno více než 100 000 inhalátorů. 

Více informací a seznam zapojených lékáren lze nalézt na stránkách www.inhalatory.net.