Společnost PARKINSON

Posláním Společnosti Parkinson je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých, napomáhat ke zvyšování sebevědomí pacientů a učit je žít s touto nemocí i při intenzivní léčbě.

Společnost podporuje veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života nemocných. Svou sociálně společenskou funkci uplatňuje zejména tím, že zřizuje Kluby Parkinson, pořádá rekondiční pobyty, vydává vlastní časopis a provozuje webové stránky s chatem. Věnuje se rovněž osvětové činnosti.

V r. 2010 otevřela Společnost Parkinson v Praze - Libuši první stacionář pro nemocné Parkinsonovou chorobou. Zařízení poskytuje odbornou péči nemocným Parkinsonovou chorobou, doplněnou společenskými aktivitami, ergoterapií, cvičením, logopedií, muzikoterapií a tréninkem paměti.

Společnost Parkinson, z.s. je členem EPDA, Evropské Asociace Parkinsonovy nemoci. Společnost GSK spolupracuje s tímto pacientským sdružením od roku 2004. 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • vzdělávání v IT gramotnosti předsedů regionálních členských klubů

Celková výše sponzorského příspěvku v roce 2016 činila 13 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 0,58 % z celkových příjmů této společnosti

 www.parkinson-cz.net*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.