Společnost “E“

Společnost usiluje o zlepšení kvality života lidí s epilepsií a jejich rodin prostřednictvím poskytování informací nemocným, publikování informačních materiálů a organizování osvětových a vzdělávacích programů.

Poskytuje rovněž odborné sociální poradenství (sociálně právní, psychologické apod.) a sociálně aktivizační služby, jako např. pobyty pro děti i dospělé s epilepsií pod lékařským dohledem, klubovou činnost, kurzy, kroužky, výlety apod. Lidé s epilepsií se mohou zapojit do vzdělávacích a zájmových programů nejen v pražské budově Společnosti „E", ale zájmové programy jsou realizovány i v Brně a v Ostravě. Vzdělávání Společnost „E“ realizuje dle zakázek i mimo Prahu.

Společnost GSK spolupracuje s tímto občanským sdružením od roku 1999. 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií

Celková výše daru v roce 2016 činila 50 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 1,5 % z celkových příjmů spolku.

 http://www.spolecnost-e.cz*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.