Parkinson Slovácko

Parkinson Slovácko vznikl transformací z Parkinson klubu Slovácko (zal. r. 2007), který byl členem celostátní Společnosti Parkinson o.s.

Cílem spolku je zvyšovat informovanost o Parkinsonově nemoci a zlepšovat kvalitu života pacientů – parkinsoniků. Pro své členy organizuje rekondiční cvičení, přednášky a pravidelná setkání. Uspořádalo již 9. ročník sportovně společenské akce Parkinsoniáda, které se účastnili i parkinsonici ze sousedních zemí.

Společnost GSK spolupracuje s tímto občanským sdružením od roku 2010. 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • zajištění 9. Parkinsoniády

Celková výše daru v roce 2016 činila 50 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 11,8 % z celkových příjmů spolku.

http://www.parkinson-slovacko.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

 *Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.